TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Download Report

Transcript TWEEDE FASE NOODZAKELIJK ? - AANSLUITING

Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015

Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5

Wijzigingen schoolleiding

 Joanne Duijvestijn – Waarnemend vestigingsdirecteur  Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V  Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5  Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Leerlingbegeleiding HAVO 4

Fred Bouwhuis Richard Walgemoet Mirjam van Buuren Nicole Otten Frank Warrink Bas Smies Chris de Ruyter Samantha Snijders Decaan Decaan Mentor Mentor Mentor / Coördinator leerlingzaken Teamleider Zorgcoördinator Dyslexiecoördinator HAVO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Ons (en uw) doel:

Zorgen dat uw kinderen hun

diploma

halen en

Vaardig

hun toekomst ingaan “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Impressie Kennismakingsdag

Tweede Fase

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Kenmerken Tweede Fase

   Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT) Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in HAVO 4 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Vakkenpakket

 Algemeen deel  Profieldeel  C&M    E&M N&G N&T  Vrij deel  1 of 2 examenvakken  Module (optioneel) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Vrije deel

 Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Zelfstandigheid

 Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  HaCo-lessen  HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Vinger aan de pols

 Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact.

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Havisten Competent (HaCo)

 Webquests ( www.havistencompetent.nl

)  Vaardigheden centraal: Samenwerken - Presenteren - Informatie verwerken en verwerven - Probleemoplossend werken - Reflectie  Ontwikkeling in beeld d.m.v. Portfolio  Terugkoppeling halverwege schooljaar

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Studiebegeleidingsuren

  Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken:      Zelf inschrijven in CUP Totaal 32 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Steunlessen

 Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk  Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Toetsing (1)

Verschillende toetsvormen:

SET

KT

PO = schoolexamentoets = kennistoets = praktische opdracht

Examendossier: in beheer leerling

“Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Toetsing (2)

    4 blokken Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek   Voor vrijwel ieder vak een SET Tijdens toetsweek lesvrij Gedurende het blok: KT’s en PO’s Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Herkansingen

    Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2 Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4 Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.

Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Berekening overgangscijfer H4

 Gemiddeld blokcijfer (GB) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GB : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 9 & 10)  Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Bevorderingsregels

Bevorderd:   LO, CKV, HaCo voldoende of goed Daarnaast is voldaan aan: Onvoldoendes geen 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5 4,4) Compensatiepunten 0 of meer 0 of meer 2 of meer 2 of meer 3 of meer   In bespreking: bij één voorwaarde tekort In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi

Vak afgesloten in HAVO 4

 Maatschappijleer  CKV (beoordeling v of g)  Resultaat telt mee in HAVO 5  Vrijstelling bij doubleren “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3F Rekentoets

 Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  Telt mee in kernvakregeling examenjaar  Module rekenvaardigheid  Diagnostische toets in januari: bij voldoende resultaat deelname afsluitende toets in maart 2015 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Ziekte

 1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Toets(en) gemist

     Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator(SET). Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0!

Informatie ouders: brief, code AT in Magister “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Bijzonder verlof

 Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider (dhr. B. Smies)  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur (mevr. J. Duijvestijn) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Excursies & kosten

 Kennismakingsdag Hulsbeek: 20 euro  Excursie dierentuin Munster: 16 euro  Pop/Rock museum Gronau (CKV): 20 euro  Tweede Kamer (maatschappijleer): 20 euro  Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Impressie reizen

Buitenlandse reizen

 Bestemmingen: Rome (7-daagse vliegreis), Parijs & Berlijn (5 daagse busreis)  Voorbereiding: stukje in reisgids en presentatie ter plaatse  Aanmelding / kosten (indicatie): - eind september brief met alle info - Rome: 725 euro, Parijs & Berlijn: 400 euro  Thuisblijvers: vervangend programma “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

Mentorgroep mevr. Van Buuren, 0.12

Dylan Baldussu René Benthem Cas Bruins Scott Coopman Anton Dieperink Kjartan van Driel Jeffrey Ensink Marvin de Goeij Bas Hofte Mahree Hoogeveen Thijmen Hubertse Maurits Janssen Pim Kaam Emiel Krijnsen Wiert Mulder Olaf Muskee Shamim Qureishi Nick Verhagen Bertjan Zeiger

Mentorgroep mevr. Otten, 0.08

Thijmen Bakker Tim Bertelink Willemijn Bidoggia Johan Braaksma Ties Damink Mandy Dragstra Faried Elawady Kima Eliyo Lisa Geerdink Daan Geerdink Jennifer Göksu Thomas Gortemaker Richard Heinen Tobias Hesselink Pascal Honings Kazuma Okubu Jasper van de Sande Joël Veldhuis Nino Vermeulen Jim Zengerink

Mentorgroep dhr. Warrink, 1.06

Lynn Beumers Harro Geerdink Suus Haenen Jon Kingma Rens Kingma Mick Landman Sophie van der Loo Romy Mengerink Thijs Oskam Timon Hammink Anne de Rijk Daniël van Herwijnen Koen Rutgers Tatum Hietbrink Sewak Kasparyan Tamira Seller Kristian Smeets Jin van Werven Klaas van Zandbergen Ruben van Zenden