Patirties partneriai @ VGTU seminaras

download report

Transcript Patirties partneriai @ VGTU seminaras

PRAKTIKA:
tavo profesinė patirtis
Jelena Mazaj
Tarptautinių programų grupės vedėja
Praktinis seminaras
VGTU, 2014/09/23
Lūkesčiai
Tarptautinės patirties privalumai...
- Profesinės kompetencijos augimas
- Naujų studijų/darbo metodų pažinimas ir
taikymas praktikoje
- Tarpkultūrinė patirtis
- Tarptautinis CV
- Įrašas diplomo priedėlyje
- Finansuojamos galimybės
- Užsienio profesinės kalbos žinių tobulinimas
- Pažinčių didinimas
- Kita...
Turinys
I dalis
-
Patirties partnerių" iniciatyvos tikslai ir siūlomos mobilumo galimybės
VGTU praktikos tipologija, atlikimo grafikas
VGTU mobilumo galimybės
Reikalavimai kandidatams bei paraiškų pateikimo proceso pristatymas
II dalis
-
Asmeninių gebėjimų atspindėjimas praktikai priimančioms organizacijoms
teikiamuose dokumentuose (CV ir motyvacinis laiškas)
Dažniausiai pasitaikančios klaidos rengiant dokumentus (praktiniai pavyzdžiai).
III dalis
-
Mobilumo galimybės savarankiškai teikiant paraiškas
Finansavimo galimybių trumpa apžvalga.
1 dalis
"Thanks to the internship,
my life has significantly
improved. Now I feel
more comfortable solving
problems. My career
opportunities increased
greatly!”
VGTU praktikos tipologija ir atlikimo
grafikas
Praktikos tikslas – ugdyti studentų praktinius gebėjimus, taikant
universitete įgytas teorines žinias; išugdyti praktinio ir organizacinio
darbo įgūdžių, reikalingų būsimam specialistui.
Pirmoji studijų
pakopa
Antroji studijų
pakopa
Pažintinė praktika
Mokslinės veiklos praktika
Mokomoji praktika
Profesinės veiklos praktika
Profesinės veiklos praktika
! Papildoma praktika !
Trečioji studijų
pakopa
Profesinė stažuotė
Visa aktuali informacija
Praktikų/patirties diapazonas
- Profesinis mokymasis studijų metu
(Vocational training)
- Specialybinis mokymasis (praktika
baigiamojo darbo metu)
- Absolventų praktinis mokymasis
(Graduate programmes)
- Savanorysčių programos ir kt.
Reikalavimai kandidatams bei paraiškų
pateikimo proceso pristatymas
Pradžios data/-os, trukmė
Praktikos turinys*
Minimalus išsilavinimo lygis
Studijų sritys, specializacija
Pageidaujama kvalifikacija, įgūdžiai, žinios
(kandidato profilis)
- Užsienio kalbų žinios
- Aplikavimo dokumentai (www.urd.vgtu.lt)
-
September 19, 2014
January 19, 2015
March 19, 2015
*Praktikos turinys
Planuojamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų sumos
aprašymas
laiko
terminuose,
atsižvelgiant
į
praktikos/mokymosi užduotį/tikslą, bei atsakomybių
pasiskirstymas tarp proceso dalyvių.
Gairės:
- Studijų programa
- Studijų/Praktikų vadovas (formuoja užduotį)
- Spezialicazijos aprašymas ir kt.
2 dalis
Ko užsienio partneriai tikisi iš
studentų?






Motyvacijos
Mokėjimo teorines žinias pritaikyti praktikoje
Darbo patirties
Akademinių pasiekimų
Gero savęs „pardavimo“
Žinių apie būsimą praktikos vietą ir susidomėjimo
Gyvenimo aprašymas (CV)
Kas tai?
Praktikos paieškos priemonė, kuri padeda pristatyti
savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius potencialiam
darbdaviui.
Tikslas: įtikinti darbdavį pakviesti Jus pokalbiui.
Įdomu: dažnai į šį dokumentą žiūrima kaip į
ieškančio praktikos sugebėjimus bendrauti
raštu ir mokėjimą sukurti nuomonę apie save.
CV tipai
Chronologinis – informacijos pateikimas nuo
paskutinių duomenų.
Funkcinis – pabrėžiami įgūdžiai, gebėjimai ir
patirtis, o ne konkretūs darbai.
Mišrus – apjungti aukščiau paminėti tipai,
parodoma tiek patirtis, tiek įvairiai veiklai tinkami
įgūdžiai, dažniausiai jie yra rašomi atvirkštine
tvarka, nei chronologiniai.
Asmeninė informacija
Kursai
Pageidaujama veikla
Kalbų žinios
Darbo ipatirtis
Asmeninės kompetencijos
Informacija apie išsilavinimą
https://europass.cedefop.europa.eu
Pagrindinės CV klaidos
- Nestruktūrizuota informacija, naudojama
netaisyklinga kalba, naudojami keli šriftai,
- Netinkama nuotrauka,
- Datų vengimas,
- Neaiškus darbo funkcijų aprašymas arba šios
informacijos nebuvimas,
- Skirtingos darbo patirties pristatymas,
- Rašomi šūkiai, o ne asmeniniai pasiekimai arba
kopijuojamas tekstas iš skelbimo.
Rašymo PVZ. 1:
Desired Employment/Occupation Field:
Internship in Foreign Country
Work experience:
Dates: 06/07/2013–14/09/2013 or July –September, 2013
Occupation or position held:
Practicant; Administrator assistant; Project Assistant
Main activities and responsibilities
Work with papers and computer; Responsible for gifts;
Consulting shoppers, Making Coffee;
Employer: UAB “Vėtrūna”, VšĮ “Mano Gargždai”
Rašymo PVZ. 2:
Education and training
Dates
Title of qualification
Name and type of
organisation providing
education and training
Skills
Fake example
• 2014
• Politics sciences, BA
• XX University
• Knowledge about political
systems and processes;
understanding of the
political ideas and
theories and practical role
in political life;
Rašymo PVZ. 3:
Social skills (how students
present them)
Employers rated candidates soft
skills in order of importance
•
•
•
•
•
• Ability to verbally communicate
with persons inside and
outside organisation
• Ability to work in a team
structure
• Ability to make decisions and
solve problems
• Ability to plan, prioritize,
organise work
• Ability to obtain and process
information
Easy communication
Hard working
Honest
Punctual
Easy going
Ką rašyti, kai nėra darbo patirties?
Veiklas, kurios rodo Jūsų aktyvumą:
- Savanoriška ir studentų veikla (konkrečios
užduotis, pridetinė vertė, rezultatas).
- Vasaros mokyklos, intensyvieji projektai,
kursiniai darbai, projektai.
- Tikslingai aprašyti hobius ir kt.
Patarimai ...
Jūs turite tik 30 sekundžių!
Kiekvienas CV turi būti:
 parašytas lengvai suprantama kalba ir patraukliai
 glaustas
 rodantis tikslus ir tikslinis (įsivaizduokite, ką nori
išgirti skaitytojas)
 patrauklus vizualiai
 sąžiningas
Pateikite kiekybinę informaciją ir naudokite aktyvias
žodžių formas (pardaviau, laimėjau, įvykdžiau...),
vartokite terminus būdingus darbo sričiai.
Patarimai
- Naudoti tik tą formą, kuri yra prašoma
- Nepamiršti aprašyti tikslą
- Pasitikrinti, kokia CV forma yra populiariausia toje šalyje,
kurioje ieškote praktikos
- Rašyti ta kalba, kuria pateiktas skelbimas arba ta kalba – yra
organizacijos bendravimo kalba
- Neturite darbo patirties – įvardinkite nuo 3 iki 5 specialybinius
dalykus
- Kalbą įvertinkite pagal mokėjimo lygį – Europass kalbų pasas
- Paminėkite turimus sertifikatus, padėkas arba turimas
rekomendacijas (tačiau pasirenkant asmenys, kurie moka
užsienio kalbą)
- Venkite bendrų pavadinimų, aprašant savo užsiėmimus ar
hobį
... CV turi būti nuolat peržiūrimas
Motyvacinis laiškas
Skirtas atskleisti turimą patirtį, reikalingą
praktikos metu ir atskleisti savo motyvaciją
dirbti pasirinktoje organizacijoje.
Motyvacinis laiškas
- Skirtas konkrečiai organizacijai
asmeniui dėl konkrečios pozicijos
ir
konkrečiam
- Parodo Jūsų žinias apie ją ir norą (naudą karjerai)
atlikti praktiką joje
- Tiksli informaciją apie Jūsų tobulėjimo galimybe ir
naudą įmonei
- Atviras, dalykiškas, pozityvus
- Ne ilgesnis negu vieno puslapio
Pagrindinės dalys
-
-
Asmeninė informacija
Parašymo data
Adresato informacija
Mandagus kreipinys
Tekstas (nuo 3 iki 5 pastraipų): praktikos vieta, į kurią pretenduojate;
patirtis ir įgūdžiai, dėl kurių esate tinkamas kandidatas, jūsų
interesai ir jų paaiškinimas.
Užbaigimas (prašymas paskirti susitikimą arba pranešti el. paštu
apie dokumentų gavimą) ir priedai.
Klaida: CV informacijos kartojimas.
Jos taisymas: motyvaciniame laiške galite CV faktus tik paaiškinti ir
sudominti skaitytoją dar kartą peržiūrėti Jūsų CV.
Apibendrinimas:
1. Savo vizijos ir tikslų įsivardijimas.
2. Žinoti praktikos turinš, atlikimo galimybes:
rinkos tendencijas, sektorių, konkurentus,
norimą atlikti darbą, jo formas ir kt.
3. Išanalizuoti galimus paieškos būdus ir
pasirinkti sau priimtiniausius, bei jos panaudoti
tam tikrame laiko periode.
Pasiruoškime pirmam susitikimui
- Organizacijos veiklos išmanymas
- Asmeninės informacijos peržiūra visose
informacijos šaltiniuose
- Dokumentai originalūs, tvarkingi, be klaidų
- Pasiruošimas susitikimui („Face to face“,
skype) (apranga, išvaizda, balso tonas,
kūno kalba, pasiruošimas dialogui ir
įvairaus pobūdžio – interviu – klausimams)
- Įmanomos
klausimų
kategorijos
(motyvacija, lūkesčiai, darbo įgūdžius ir
patirtis, asmeninės savybės, bendravimo
ypatumai, santykiai su vadovu ir kolektyvu,
asmeninio pobūdžio klausimai, klausimai iš
pateiktų dokumentų, stiprybių ir silpnybių
pozityvus išvardijimas),
- Klausimai organizacijos atstovams.
- Tinkama padėka
3 dalis
Mobilumo galimybės
- Erasmus + studijos, praktika ir absolventų praktika
- Mainai pagal dvišales sutartis (ne ES šalys, P. Korėja,
Malaizija, Rusija, Baltarusija, kitos)
- Vyriausybinės stipendijos (www.smpf.lt)
- Trumpalaikiai mainai (vasaros mokyklos, kursai, seminarai)
- Vulcanus in Japan
- DAAD stipendijos studijoms
- BAFF stipendijos praktikai
- BALTECH konsorciumo stipendija studijoms/praktikai
- Užsienio universitetų dėstytojų paskaitos VGTU
- ESN veikla, Mentorių programa, Youth in Action ...
VGTU konsultuoja
Užsienio ryšių direkcija, CR517
Tarptautinių programų grupės vedėja
Jelena Mazaj
[email protected]
(8 5) 237 0692
URDute