Güneş Enerjisinde Profesyonel Çözüm = Deniz

download report

Transcript Güneş Enerjisinde Profesyonel Çözüm = Deniz

GES Yatırımlarında Finansman
Enerji Sektörü’ne Kısa Bir Bakış
•
Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat
çekmektedir.
•
2001 & 2002 yıllarında yaşanan durgunluk sonrası artan ekonomik büyüme ve endüstriyel yatırımlar
enerji ihtiyacını üst seviyelere çıkardı. Enerji sektöründeki liberalleşmeye rağmen arz hala talebi
karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
•
Yapılan varsayımlar, enerji sektöründeki yatırımlar hız kazanmaz ve belli bir üretim seviyesi yakalanamaz
ise ileride Türkiye’de enerji sıkıntısı yaşanacağını göstermektedir.
•
Enerji yatırımları genellikle büyük tutarda yatırım ve uzun vadeli finansman ihtiyacı gerektirmektedir ve bu
noktada bankacılık ve enerji sektörü bir araya gelmektedir.
Güneş Enerjisi’nde Daha Çok Yolumuz Var !
Türkiye
•
•
Toplam yıllık güneşlenme süresi ortalama 2,640 saat
Toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi ~7 MW
Almanya
•
Toplam yıllık güneşlenme süresi ortalama 1,800 saat
•
Toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi ~ 35,000 MW
Yüksek Yatırım Potansiyeli
•Elektrik talebinde yıllık ortalama %6 - %8 artış bekleniyor. Avrupa’da beklenen talep artışı yalnızca %1
•2023 itibariyle yenilenebilir enerjinin toplam enerji kapasitesi içindeki payının 30%’a çıkarılması hedefleniyor,
mevcut durumda yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı sadece 5% civarında (*)
•Yeni enerji kanunu ile elektrik piyasasında 30% civarında olan özel sektör payının 75%’e çıkarılması hedefleniyor
•Mevcutta 65 GW (**) olan elektrik üretim kapasitesinin 2023 yılı itibariyle iki katına çıkarılması hedefleniyor,
yenilenebilir enerji kaynakları burada önemli bir rol oynayacak
•Lisanslı güneş enerjisi üretimi için açılan ihaleye 600 MW kapasiteye karşın, 9GW talep geldi
Not (*) Yenilenebilir + rüzgar + jeotermal toplamı (www.teis.gov.tr)
(**) 31.03.2014 itibariyle
Dünya’da Uygulanan Destek Mekanizmaları
Ülke
Almanya
İngiltere
Danimarka
Fransa
Hollanda
İspanya
İtalya
Portekiz
Yunanistan
Sabit Fiyat Kota Yatırım Teşvikleri Vergi & KDV İndirimleri Yeşil Sertifika Ticareti
Türkiye’de Uygulanan Destek Mekanizmaları
• Minimum Fiyat Uygulaması
–
31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK
Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için 10 yıl
süre ile 13,3 cent (USD) / kWh
• Yerli Üretim Teşviği
–
31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde
kullanılan mekanik ve/veya elektromekanik aksamın yurtiçinde imal
edilmiş olması halinde 5 yıl süreyle uygulanır
•
Ör. panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı için + 0,8 cent (usd)
• Vergisel Avantajlar
•
Ör. teşvikli işlemlerde 1% Kira KDV’si avantajı
• Yatırım Teşvikleri
•
Ör. enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında izin ve
kira bedellerinde 85% indirim
Artık Kendi Elektriğimizi Üretebileceğiz…
• Kendi elektriğimizi kendimiz
üretmek düşüncesi güneş
enerjisi sayesinde artık
gerçeğe dönüştü
• 1 MW’a kadar lisans
almadan, şirket kurmadan,
yasalar çerçevesinde elektrik
üretme hakkımız var !
Hızla Büyüyen Bir Sektör
Ekipman Üreticileri
Tüketiciler
EPC Firmaları
Yatırımcılar
Tedarikçiler
Finansörler
Finansman Önem Kazanıyor
Bankalar
Yatırım
Teşvikleri
Yüksek
Talep
Finansman
Yurtdışı
Fonlar
Leasing
Satıcı
Finansmanı
Dünya’da Güneş Enerjisi Finansmanı
EPC
Sigorta
•
•
Panel
AB’de yer alan banka & fonlarda «beyaz listede» yer alan firmalar öne çıkıyor
Uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar için doğru EPC firmasını seçmek çok önemli
Fon Sağlayan Kuruluşlar
Dünya Bankası (IBRD)
Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)
Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)
Alman Sanayileşme Fonu (KfW)
Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC)
Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
Güneş Enerjisi’nde Proje Finansmanı Süreci
Fizibiliteye göre
finansman modeli
Teknik Danışman
Raporu
Kredi Onayı
Yatırımcı Firma ile
Sözleşme
Projenin Finansal Analizi
Satış
Fiyatı
Elektrik
Üretim
Miktarı
OPEX
Maliyetler
Yatırım
Planlaması
Borç /
Servis
Karşılama
Oranı
Kredi
Vadesi
Finansman
Maliyeti
Finansçı Gözüyle Riskler
Yatırımcı
Riski
ÇÖZÜM
Mevzuat
Riski
Tamamlanma
Riski
•Doğru EPC firması
•Doğru ekipman
•Sigorta
Operasyon&
Bakım
Riskleri
Tedarikçi
Riski
•Teknik danışmanlık hizmeti
•Finansal analiz
Finansal Risk
Finansman Koşulları
Hisse
Rehni
Alacak
Temliki
Fizibiliteye
Uygun
Özkaynak
%
Sponsor
Firma &
Şahıs
Kefaletleri
Proje
Arsa
İpoteği
Ekipman
2. El
Değeri
?
Sigorta Güvencesi
Gelir Kaybı
İş Durması
Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler / Terör
Yangın
Deprem
Hırsızlık
Dolu
Fiziki Zararlar
Komşu Mali Sorumluluk
Proje Finansmanının Sağladığı Avantajlar
Uzun Vadeli
Borçlanma
Risk
Yönetimi
ve
Paylaşımı
Avantajlar
Bilanço Dışı
Finansman
(SPV)
Nakit
Akışına
Endeksli
Geri
Ödeme
Örnek Proje Finansmanı Modeli
Kapasite
• 1,000 kWp
• Yıllık Brüt Üretim : 1,600 (kWh / kWp)
• Toplam Yatırım : 1,1 mio €
• 25% Özkaynak
Yatırım
Finansman
• 75% Leasing
• Kredi Geri Ödeme Süresi : 10 yıl
• Faiz : Libor endeksli
• Ortalama Borç / Servis Karşılama Oranı : 1,20
Leasing Süreci
Proforma Fatura
Kredi
Satıcı Ödemesi
Devir
• Müşteri satıcı firma ile anlaşır
• Satın alınacak ekipmana ait fatura DenizLeasing
adına düzenlenir
• Kredi onay süreci için gerekli evraklar
DenizLeasing’e iletilir
• Kredi onayı sonrası üzerinde anlaşılan ödeme
planını kapsayan Finansal Kiralama
sözleşmesi imzalanır
• DenizLeasing sözleşme konusu ekipmanı satıcı
firmadan alır ve ödemeyi yapar
• Kiracı kira ödemelerini DenizLeasing’e yapar
• DenizLeasing kredi vadesi bitiminde sözleşme
konusu ekipmanı kiracıya devreder
DenizLeasing Pazar ve İş Geliştirme
0212 – 370 18 28
[email protected]
[email protected]
Teşekkürler…