iç ıp dağıtım logları - Yalova Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

download report

Transcript iç ıp dağıtım logları - Yalova Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

İÇ İP DAĞITIM LOGU
Yasin KIZILIRMAK
Bilgisayar Mühendisi
Yalova Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
2013
KONULAR






İç IP Dağıtım Logları Nedir?
Yönetmelik
İç IP Dağıtım Logları Nasıl Kaydedilir?
İç IP Dağıtım Logları Kaydeden TİB Onaylı Yazılımlar
Yazılımların Ekran Görüntüleri
Soru - Cevap
İÇ IP DAĞITIM LOGLARI NEDİR?
Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma
başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan
bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi*)
gösteren bilgilerin bilgisayar ortamında kaydedilmesidir.
* Mac Adresi: 12 Karakterli, her karakter arasında –(veya :) olan ve her
bilgisayarda farklı bir numaradır. Örnek; 99-03-FD-EE-3A-43
YÖNETMELİK
 26687 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları
Hakkında Yönetmeliğin 4/b maddesi
 «İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi
sistemlerine kaydetmek.»
 Yönetmeliğin 5/1 maddesi ise;
 3.000 TL-15.000 TL arası İdari Para Cezası
İÇ IP DAĞITIM LOGLARI NASIL
KAYDEDİLİR?
 Müşteri Bilgisayarlarında oturum açma ve kapatma
zamanlarını takip ederek
 İç IP Dağıtım Logları kaydeden yazılımlar kullanarak*
 Server sistemlerinde DHCP server kurarak ip logları kontrol
ederek
* Örnek: Pan Filter, Handy Cafe
TİB ONAYLI İÇ IP DAĞITIM LOGLARI
KAYDEDEN YAZILIMLAR





HandyCafe Filtre v3
Pan Webfilter Pro
Yassak İnternet Kafe
Musonya Kafe Filtre
Smart Filtre Cafe Edition
YAZILIMLARIN EKRAN ÇIKTISI
HANDY CAFE
YAZILIMLARIN EKRAN ÇIKTISI
MUSONYA
YAZILIMLARIN EKRAN ÇIKTISI
YASSAK
SORU - CEVAP