Személyiségközpontúság

download report

Transcript Személyiségközpontúság

?
Személyiségközpontúság
–
Teljesítményelv
személyiségközpontúság - a minőségi iskolában
nélkülözhetetlen teljesítményelvvel együtt - olyan légkört,
„A
szellemiséget feltételez…”
NYME
Bolyai János
Gyakorló
Általános Iskola
és
Gimnázium
2011. október 15.
Károly Frigyes
Boldog embereket szeretnénk nevelni.
OKTV
Angol:
Göde Zsófia
OKTV
Biológia:
Jakus Ivett
OKTV
Német:
OKTV
OKTV
Felkészítő
tanár:
Zoltán Attila
2.
Baranyai József
1.
Drácz Lajos
Góczánné Molnár Éva
1.
Olasz:
Göde Zsófia
Piri Adrienn
3.
Történelem:
Nádor Alexandra
dr Vígh Kálmán
3.
OKTV
Drácz Lajos
Kukor Ferenc
2.
OTDK
Révész Tamás
dr Vígh Kálmán
1.
Iskolák közötti sorrend
Diáksport
Tanév
Középisk. Ált.isk.
2002-03
147/326 58/511
2003-04
77/287 25/439
2004-05
93/344 40/505
2005-06
37/295 151/487
2006-07
54/295 10/470
2007-08
2009-10
2010-11
20/258 13/410
11/247
20/250
Iskola neve
Város
Bolyai János
Gimnázium
Szombathely
4/407
4/402
Megye
Középszintű
érettségi
Nyelvvizsgaarány
OKTVpontszám
Vas
85,9
95,56
117,0
Az érzelmi intelligencia fejlesztésének alapja
a művészeti kompetenciák és a sport.
EMLÉKKÉPEK
AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI
GYAKORLÓISKOLÁRÓL
Mintaiskola = Gyakorlóiskola
Kármán Mór
Trefort Ágoston
„Mintaiskola legyen
kettős értelemben:
Egyrészt, mint állami intézmény,
•a közoktatási teljesítményében legyen
minőségi, és
•kezdeményező a változásokban,
másrészt
•a pedagógusképzésnek legyen
gyakorlati műhelye!”
1992-2001
1958-59
1973
BEISKOLÁZÁS
A „gyakorlóiskolák” mindenkori diákjait használjuk fel
– ha tetszik, kísérleti – alanyként, a tanár-, vagy
tanítójelöltek képzésében.
A mai kor általánosan elfogadott
pedagógiai szemlélete megköveteli,
hogy a gyakorló iskolákban is a
gyerekek alapvető jogai, érdekei felől
keressük a megoldást.
BEISKOLÁZÁS
Első évfolyam:
Iskolaérettségi vizsgálat.
Nyolcosztályos gimnázium
Általános iskola
Négy osztályos tagozat:
Az osztály fele biológia, fele
történelem specializációjú.
AZ ISKOLA SZERKEZETE
Évf
.
Gimnázium
Általános iskola
1.
a
b
2.
a
b
3.
a
b
4.
a
b
5.
a
b
c
6.
a
b
c
7.
a
b
c
8.
a
b
c
9.
a
b
c
10.
a
b
c
11.
a
b
c
12.
a
b
c
Milyen egyéniségnek lenni az iskolában?
Hamza Flóra
1994. január
NYME
BOLYAI JÁNOS
GYAKORLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
TESTNEVELÉSI ÓRASZÁMAI
8 OSZTÁLYOS GIMN.
8 OSZTÁLYOS GIMN.
4 OSZTÁLYOS GIMN.
12.
2 testnev.+ 1 szab.id.
2 testnev.+ 1 szab.id.
2 testnev.+ 1 szab.id.
11.
2 testnev.+ 1 szab.id.
2 testnev.+ 1 szab.id.
2 testnev.+ 1 szab.id.
10.
3 testnevelés
3 testnevelés
3 testnevelés
9.
2 testnev.+ 1 úszás 2.félév
2 testnev.+ 1 úszás 2.félév
2 testnev.+ 1 úszás
8.
3 testnevelés
3 testnevelés
3 testnevelés
7.
3 testnevelés
3 testnevelés
3 testnevelés
6.
ÚSZÁSVIZSGA: 3 úszásnem technikára 50m; 800m folyamatos úszás időre
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
5.
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
4.
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
3.
2 testnev.+ 1 úszás
2 testnev.+ 1 úszás
2.
2 testnev.+ 2 úszás
2 testnev.+ 2 úszás
1.
2 testnev.+ 2 úszás
2 testnev.+ 2 úszás
Á
L
T
I
S
K
VIZSGÁK AZ ALAPOZÓ SZAKASZ VÉGÉN
Magyar: amelynek része 25 memoriter
Matematika
Úszás: 3 úszásnem, 800m folyamatos úszás /örökranglista/
TANTÁRGYKÖZI TERÜLET
SÍTÁBOR
MURAU
6. évf.
TANTÁRGYKÖZI TERÜLET
SÍTÁBOR
SEMMERING
7-12.évf.
SCHLADMING
8-12.évf.
TANTÁRGYKÖZI TERÜLET
KERÉKPÁRVÍZITÁBOR
MOSONMAGYARÓVÁR
TANTÁRGYKÖZI TERÜLET
BAKONY
10.évf.
TURISZTIKAI TÁBOR
„A művészeti élmények révén tárjuk szélesre a fiatalokban a befogadás folyosóját az agy
és a külvilág között, hiszen ugyanezen a folyosón közlekedik az alkotóképesség is, csak
ellenkező irányban. Ezáltal nem csak kreativitásunk nő, hanem emberségesebb
emberekké válhatunk a pénz, az önzés és az érdekkapcsolatok világában.”
(Freud Tamás Bolyai-díjas tudós)
BOLYAI NÉVVEL
Tudomány, művészet, sport,
fiatalok nevelése.
„Az iskolában folyó nevelés, oktatás célja az
iskola arculatából – közoktatási filozófiájából
– adódóan a tanulók körében:
a széleskörű műveltség életkorhoz
igazodó folyamatos kialakítása, a felsőfokú
tanulmányokra való előkészítés, (amelyhez
olyan értékek kapcsolódnak, mint a
szorgalom, a tudás, a teljesítmény tisztelete,
a pozitív, az erkölcsi szabályokkal
összeegyeztethető versenyszellem
elfogadása és gyakorlása, az önálló tanulás
fokozatos kialakítása, a munkához való
pozitív viszony),
a harmonikus, a társas kapcsolatok értékeit
tiszteletben tartó személyiség alakítása,
amelyhez kapcsolódóan az élet tisztelete, az
egészséges életvitel, az önismeret, a
természeti környezet megbecsülése, a
mások iránti tisztelet, a szeretet, a
tolerancia, az együttműködés, az iskolai és
más értékadó közösségek szabályainak
tudatos betartása, a hazaszeretet a
meghatározóak
Ekler Dezső
Hegedűs Csaba
Király Gábor
Für Anikó
Hegedűs Ramon
A Mi Bolyaink!
Köszönöm a figyelmüket!