Janko Matu*ka

download report

Transcript Janko Matu*ka

JANKO MATÚŠKA
Mgr. Janka Khírová
JANKO MATÚŠKA
Narodil sa 10.1.1821 v Dolnom Kubíne
Zomrel 11.1. 1877 v Dolnom Kubíne
ŽIVOTOPIS
Narodil sa 10.1.1821 v Dolnom Kubíne v rodine
remeselníka Juraja a Zuzany.
Vzdelanie získal na školách v Dolnom Kubíne, na
Gymnáziu v Gemeri a hlavne v Bratislave na
evanjelickom lýceu ( teológia ) od 1839 – do 1844.
V roku 1939 sa stal členom Ústavu reči a literatúry
československej.
ODVOLANIE Ľ. ŠTÚRA
V Bratislave sa zoznámil so štúrovcami a ich
národno – buditeľským hnutím.
Celoživotné priateľstvo mal s Jankom Kráľom.
V roku 1844–odchádza z lýcea do Levoče na
protest proti odvolaniu Ľ. Štúra z miesta
námestníka na Katedre reči a literatúry
československej.
PÔSOBENIE JANKA MATÚŠKU
aktívne sa zapojil do povstania v rokoch 1848-1849
vychovávateľ v Oravskom Podzámku
(1851 – 1861) vládny adjunkt v Trstenej
(adjunkt bol pomocný úradník v súdnictve)
(1861 – 1870) expeditor v štátnej službe
(expeditor bol úradník na súde, ktorý uľahčoval prácu)
(1870 – 1875) správca kancelárie župného súdu v Dolnom
Kubíne ,kde 11.1.1877 v chudobe a na následky ťažkej choroby
zomrel.
VZNIK TEXTU HYMNY
Autor napísal báseň asi vo februári 1844 na nápev
ľudovej piesne Kopala studienku, kopala, pozerala
do nej (mala 6 strof, neskôr bola upravená na 4
strofy)
Prvýkrát ju spievali študenti počas protestného
odchodu do Levoče v marci 1844
Stala sa najobľúbenejšou piesňou štúrovcov
Od 12.12.1918 bola súčasťou československej
hymny a od 1.1.1993 sú prvé dve strofy
slovenskou štátnou hymnou
HYMNA
Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo.
Ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
NAJSTARŠÍ ZÁPIS PIESNE NAD TATROU SA BLÝSKA Z ROKU
1844
TVORBA
Prejavil sa ako nadaný básnik, písal balady,
piesne, povesti na motívy ľudovej slovesnosti:
Kozia skala, Púchovská skala - balady
Pomsta, Klára Zachová, Hrdoš – povesti
Sokolíček plavý - pieseň
Nad Tatrou sa blýska - pieseň
PAMÄTNÁ ZNÁMKA- VYDANÁ V ROKU 1994
V Dolnom
Kubíne sa
narodil aj
zomrel, preto
mu obyvatelia
venovali tento
pamätník.
PAMÄTNÍK JANKA MATÚŠKU V DOLNOM KUBÍNE
PAMÄTNÁ TABUĽA NA MIESTE RODNÉHO DOMU
HROB JANKA MATÚŠKU V DOLNOM KUBÍNE
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.
ZDROJE
http://www.dolnykubin.sk/pamiatky-pamatihodnosti-azaujimavosti.phtml?id3=79598file:///C:/Documents%20and%20Settings/A
dministrator/Desktop/jankomat2.jpghttp://sk.wikipedia.org/wiki/Nad_Tatro
u_sa_bl%C3%BDska
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://zlatyfond.sme.sk/galer
ia/autor/193/mat1.main.jpg&imgrefurl=http://zlatyfond.sme.sk/di
elo/900/Matuska_Sirotyhttp://zlatyfond.sme.sk/dielo/900/Matus
ka_Siroty/1http://www.neofila.com/pictures/slk/slk-0041M.jpg