Transcript proses

MENU
Tutup
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PROSES
PENUTUP
PENGUCAPAN
AWAM
MENU
BENTUK
KONSEP
Tutup
Apakah yang anda faham
mengenai Pengucapan Awam?
TUJUAN
CARA
PROSES
PENUTUP
KEHADAPAN
MENU
BENTUK
TUJUAN
CARA
PROSES
KONSEP
Tutup
1. Pengucapan berbentuk lisan yang melibatkan
pengucap dan sekumpulan audiens.
2. Dilakukan dalam situasi terancang iaitu tempat,
masa dan isu yang disampaikan telah
ditetapkan.
3. Abdul Mua’ti Ahmad (1994) dalam bukunya ;
Panduan Pengucapan Awam, menyatakan
bahawa “Pengucapan Umum menggunakan
anggota komunikasi verbal dan bukan verbal”.
PENUTUP
KEMBALI
KEHADAPAN
MENU
BENTUK
KONSEP
Berdasarkan konsep yang telah diterangkan
adakah bahas juga merupakan Pengucapan
Awam?
TUJUAN
CARA
Tutup
Mengapa?
PROSES
PENUTUP
KEMBALI
MENU
KONSEP
TUJUAN
CARA
BENTUK
Tutup
1. KHUTBAH
Lazimnya berbentu agama di masjid, gereja,
kuil dan lain-lain tempat
2. PENJUAL
Ubat, produk, buku dan lain-lain
3. PIDATO / BAHAS
PROSES
PENUTUP
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
TUJUAN
CARA
BENTUK
Tutup
4. CERAMAH
Agama, budaya, motivasi, politik dan lain-lain.
5. PENGERUSI
Forum, mesyuarat, seminar, taklimat dan ucapan
6. FORUM
Bahasa, isu semasa, agama
PROSES
PENUTUP
KEMBALI
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
TUJUAN
BENTUK
7. AHLI POLITIK
8. PENGACARA
Lazimnya dalam majlis rasmi dan tidak rasmi.
CARA
PROSES
PENUTUP
KEMBALI
Tutup
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
1.
2.
3.
4.
Tutup
INFORMATIF / PEMBERITAHUAN
PEMUJUKAN
MENGHIBUR
MAJLIS KHAS
CARA
PROSES
PENUTUP
1
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
CARA
TUJUAN
Tutup
1. INFORMATIF / PEMBERITAHUAN
Matlamat perucap adalah untuk memaklumkan
atau menerangkan kepada audiens tentang
sesuatu konsep, fenomena, perkara, proses,
idea dan sebagainya.
Contohnya;
Ceramah Motivasi
PROSES
PENUTUP
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
CARA
PROSES
TUJUAN
Tutup
2. PEMUJUKAN
Menerusi ucapan, perucap cuba mempengaruhi
fikiran audiens untuk menghasilkan perubahan
dari segi citarasa, sikap, kepercayaan, fahaman
atau tindakan.
Contoh;
Jurujual, hakim, peguam, ahli politik dan
pegawai motivasi
PENUTUP
1
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
CARA
TUJUAN
Tutup
3. BERHIBUR
Tujuan untuk membangkitkan suasana ceria
dan menyeronokkan.
Di majlis keraian. Tetamu khas yang diminta
berucap menyentuh hal-hal yang melucukan
dan menarik minat audien.
PROSES
PENUTUP
1
2
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
Tutup
4. MAJLIS KHAS
Ucapan berlangsung dalam sesuatu majlis yang
bersifat rasmi. Teks ucapan akan disediakan
oleh AJK untuk tetamu yang dijemput berucap.
CARA
PROSES
PENUTUP
1
2
3
MENU
KONSEP
BENTUK
CARA
1.
2.
3.
TUJUAN
4.
Tutup
IMPROMPTU
MENGHAFAL
MEMBACA TEKS
EXTEMPORANEOUS
PROSES
PENUTUP
1
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
Tutup
1. IMPROMPTU
Disampaikan secara spontan. Perucap hanya
membicarakan isu-isu ringan yang menyentuh
hal-hal yang telah berlalu, isu semasa, harapan
dan ramalan masa hadapan.
Isi ucapan berdasarkan pengalaman,
pengetahuan dan kemahiran.
PROSES
PENUTUP
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
CARA
Tutup
2. MENGHAFAL
Ucapan disediakan dengan lengkap.Perucap
hafal teks
TUJUAN
Contohnya;
Perbahasan dan Pidato.
PROSES
PENUTUP
1
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
PROSES
PENUTUP
CARA
Tutup
3. MEMBACA TEKS
Membaca sebuah skrip atau teks.
Ucapan ini dilakukan sekiranya terdapat faktafakta yang penting, setiap perkataan tercatat
perlu dibaca.
Contoh;
Pembentangan Belanjawan Tahunan oleh
Perdana Menteri/Menteri Kewangan
1
2
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
PROSES
CARA
Tutup
4. EKSTEMPORANEOUS
Menggabungkan ketiga-tiga jenis ucapan
Perucap hanya menghafal bahagian-bahagian
tertentu
Contoh seorang penceramah agama
a) Impromptu – berucap berdasarkan
pengalaman dan kemahiran.
b) Hafal – hafal petikan dan contoh-contoh.
c) Baca teks – menyediakan isi-isi utama
PENUTUP
1
2
3
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
PROSES
Tutup
Terdiri daripada EMPAT perkara utama iaitu
1. Perucap
2. Bahan Ucapan/Skrip
3. Audien
4. Persembahan Ucapan/Situasi
CARA
PENUTUP
1
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PROSES
Tutup
Terdiri daripada EMPAT perkara utama iaitu
1. Perucap
Individu yang bertanggung jawab
meluahkan isi bicaranya di khalayak
dengan tujuan tertentu.
PENUTUP
2
3
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
PROSES
Tutup
Terdiri daripada EMPAT perkara utama iaitu
2. Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
CARA
PENUTUP
1
3
4
LOMPAT
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PROSES
Tutup
Terdiri daripada EMPAT perkara utama iaitu
3. Audien
Kumpulan manusia yang mendengar
bicara dan seterusnya bertindak balas
terhadap bicara tersebut.
PENUTUP
1
2
4
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
PROSES
Tutup
Terdiri daripada EMPAT perkara utama iaitu
4. Persembahan Ucapan
Gaya ucapan disampaikan
CARA
PENUTUP
1
2
3
MENU
PROSES
Tutup
KONSEP
BENTUK
Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
TUJUAN
Contoh…
CARA
Anda diminta menyampaikan ucapan
bertajuk ‘‘Petua Awet Muda’’.
*** audien beri ucapan
PENUTUP
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PENUTUP
PROSES
Tutup
Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
1. Sampaikan pembuka kata
2. Sampaikan kata-kata aluan
3. Nyatakan tujuan pengucapan
4. Nyatakan isi pengucapan
5. Huraikan isi pengucapan
6. Buat kesimpulan
7. Buat penutup
Pilihan Tajuk
MENU
KONSEP
BENTUK
PROSES
Tutup
Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
TUJUAN
PEMBAHAGIAN KUMPULAN
CARA
PENUTUP
KEMBALI
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
BENTUK
PROSES
Tutup
Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
TUJUAN
Nombor Ahli dalam
KUMPULAN
CARA
PENUTUP
KEMBALI
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
BENTUK
PROSES
Tutup
Bahan Ucapan/Skrip
Kandungan isi bicara yang diluahkan.
TUJUAN
Nombor 3 merupakan
PENCATAT
CARA
PENUTUP
KEMBALI
KEHADAPAN
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PENUTUP
PROSES
Tutup
PILIHAN TAJUK
1. Rukun Islam / Rukun Iman / Rukun Negara.
2. Tanda-tanda sakit jantung / darah tinggi.
3. Pembahagian najis menurut Islam .
4. Tiga ciri unggul suami / isteri mithali.
5. Kesan negatif penggunaan ‘Facebook’.
6. Cara menjimatkan bil air / bil elektrik.
7. Tanda suami / isteri merajuk.
8. Tips menjadi insan yang berjaya.
9. Tips mendidik anak cemerlang.
10. Petua meredakan gementar.
11. Lain-lain tajuk
Format Kandungan
MENU
KONSEP
BENTUK
TUJUAN
CARA
PROSES
PENUTUP
jika mentari memancar terik,
biar aku menjadi payungmu,
jika ribut datang melanda,
biar aku menjadi pelindungmu,
jika banjir datang mencurah,
biar aku menjadi sampanmu,
jika masa telah tiba,
???????????????????????????
Tutup
ADAKAH ANDA INGIN KELUAR
YA
TIDAK