Навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково

download report

Transcript Навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Міжнародні програми та
проекти для молодих науковців
– сучасні можливості та
перспективи
Андрій Маркевич
Начальник відділу міжнародних зв`язків
Кременчук 2013
1
Університет підписав 53 угод про співпрацю з іноземними
начальними закладами та науковими установами з 21
країни світу.
- Алжир
- Австрія
- Бельгія
- Білорусь
- Болгарія
- Грузія
- Італія
- Казахстан
- Канада
- Китай
- Марокко
- Молдова
- Німеччина
- Польща
- Росія
- Словаччина
- Словенія
- США
- Угорщина
- Франція
- Чехія
Міжнародне визнання
The Signatory University of The Magna Charta
European University Association
Eurasian University Association
Black Sea Universities Network
International Association of Universities
3
Міжнародні програми
Програми академічних обмінів імені Фулбрайта
http://www.fulbright.org.ua
Програми Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX
http://irex.ua
Програми обміну та гранти Посольства США в Україні
http://ukraine.usembassy.gov/
Стипендії та гранти Німецької служби академічних обмінів DAAD
http://www.daad.org.ua/
Національна агенція з питань вищої освіти у Франції
http://www.ukraine.campusfrance.org/
Програма МОНмолодьспорту «Навчання студентів та стажування
аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у
2012 році»
4
Стипендії імені Фулбрайта для навчання в
університетах Сполучених Штатів Америки на
здобуття ступеня магістра
Вимоги до кандидатів:




українське громадянство та проживання в
Україні на час проведення конкурсу;
диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на
час призначення стипендії;
вільне володіння англійською мовою;
необхідність повернення в Україну на 2 роки
після завершення терміну ґранту.
ПРОГРАМА FULBRIGHT В УКРАЇНІ
Вимоги до кандидатів:
українське громадянство та проживання в Україні
на час проведення конкурсу;
диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час
призначення стипендії;
вільне володіння англійською мовою;
необхідність повернення в Україну на 2 роки після
завершення терміну ґранту
http://www.fulbright.org.ua
Програми Ради міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX)
http://irex.ua
Програма UGRAD
Програма MUSKIE
Навчання протягом одного року в
університетах або коледжах США
для студентів 2-3 курсів .
Навчання в університетах США
для отримання ступеня магістра
за різними спеціальностями для
студентів 4-5 курсів.
Програми повністю фінансуються і передбачають: візову підтримку
оплату подорожі; медичне страхування; плату за навчання; проживання
та харчування; щомісячну стипендію; кошти на придбання підручників;
різноманітні можливості професійного розвитку випускників обмінних
програм.
Всі учасники будуть відвідувати академічні заняття протягом
одного/двох років; брати участь у волонтерській роботі на користь того
міста, де вони будуть мешкати; брати участь у стажуванні протягом
другого семестру.
Стипедійні програми DААD
Програма Леонарда
Ейлера:
підтримка студентів та
аспірантів при написанні наукової
роботи, переважно в галузі
інженерних та природничих наук за
заявою німецького вузу;
шомісячна стипендія у розмірі 80
еврів «на місці» протягом дев’яти
місяців;
одномісячне перебування у
партнерському вузі у Німеччині.
Наукові стипендії для
аспіратнів та молодих
науковців:
для стажування або підвищення
наукової кваліфікації пошукачів з усіх
спеціальностей, які вступили до
аспірантури не більше, ніж 3 роки
тому або ж захистили дисертацію
не більше, ніж 4 роки тому;
передбачає подальший захист
кандидатської дисертації в Україні
чи Німеччині
розмір стипендії 750 еврів (для
випускників ВНЗ) або 1000 еврів (для
аспірантів);
період виплати стипендії
становить від одного до десяти
місяців.
Стипедійні програми DААD
Стипендії на навчання для Літні курси у німецьких ВНЗ
випускників ВНЗ:
для іноземних студентів:
Для бакалаврів/ спеціалістів з усіх
спеціальностей для навчання в
німецькому ВНЗ у магістратурі, які
закінчили навчання не більше 6 років
тому;
щомісячна стипендія у розмірі 750
еврів;
період виплати триває від 10 до 24
місяців.
Для студентів з усіх спеціальностей,
які на початку стипендії закінчать
принаймні другий курс інституту;
літні курси тривають близько 18 днів;
часткові стипендії в розмірі 650 еврів,
фіксовану суму на сплату курсу у
розмірі 200 євро та 400 євро на
проїзд.
Стипедійні програми DААD
Групові поїздки студентів до
Німеччини Studienpraktika:
Групові поїздки студентів до
Німеччини Studienreisen:
відвідання спецкурсів, семінарів
одного з ВНЗ у Німеччині;
для групи студентів, починаючи з
другого курсу, під керівництвом
викладачів ВНЗ;
тривалість програми 7-12 днів;
фінансування відбувається в розмірі
50 еврів на особу.
зустрічі з німецькими студентами та
науковцями для встановлення та
підтримки контактів між німецьким
та іноземним ВНЗ, ознайомлення з
економічним, політичним та
культурним життям Німеччини;
для групи студентів, зарахованих
на одному факультеті, починаючи з
другого курсу;
Тривалість програми 7-12 днів;
Фінансування відбувається в розмірі
50 еврів на особу.
http://www.daad.org.ua/
Національна агенція з питань
вищої освіти у Франції
http://www.ukraine.campusfrance.org/
Програма навчання у магістратурі чи
аспірантурі Університету м. Ланьчжоу за
рахунок
стипендії
Уряду
Китайської
Народної Республіки.
http://www.lzjtu.edu.cn/
Пріоритетні напрями:
екологія, охорона навколишнього середовища, транспорт
та комп’ютерні науки.
Вимоги до кандидатів:
- бути студентом останнього курсу університету;
(бакалавріату чи магістратури)
- мати високі показники у навчанні;
- володіти англійською мовою.
Строк подачі заявки:
до 1 березня.
Програма навчання у магістратурі чи
аспірантурі Університету м. Ланьчжоу за
рахунок
стипендії
Уряду
Китайської
Народної Республіки.
Інформацію стосовно стипендій на навчання та
процедури подачі заявки ви можете отримати у відділі
міжнародних зв’язків КрНУ(ауд. 5205, тел. 2-20-51).
Програма МОН
«Навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном у 2014 році»
Вимоги
1. бути громадянином України.
2. навчатися за денною формою навчання або працювати за основним місцем
роботи у державних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
3. мати високі результати навчання за програмою підготовки бакалавра або
магістра.
4. мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі.
5. мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних
фахових виданнях, патенти.
6. брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науковопрактичних конференціях, симпозіумах.
7. володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається
проходження стажування, на необхідному рівні.
Програма МОН
«Навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном у 2014 році»
Строк подачі заявки
з 1 квітня до 30 квітня 2014 року
Строк навчання
студентів не повинен перевищувати двох років,
аспірантів - одного року, а строк стажування
наукових і науково-педагогічних працівників - шести місяців.
Програма МОН
«Навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном у 2014 році»
Фінансування
Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням,
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті
за відповідною бюджетною програмою.
Бюджетні кошти спрямовуються на оплату:
1. освітніх послуг закордонних навчальних закладів, наукових
установ;
2. витрати на проїзд з України до місця навчання, стажування та у
зворотному напрямку;
3. проживання;
4. харчування;
5. обов’язкове медичне страхування.
Програма МОН 2011
Стажування асистентки кафедри КІС Славко О.Г.
в Інституті динаміки і коливань Технічного університету
м. Брауншвайг, Німеччина
Програма МОН 2012
Навчання студентів-магістрів нашого університету з
Навчально-наукового
інститут
електромеханіки,
енергозбереження і систем управління та з Навчальнонаукового інститут механіки і транспорту в університеті
ІСАМ, м. Нант, Франція
Програма МОН 2013
Навчання студентів нашого університету з Навчальнонаукового інститут механіки і транспорту в Університеті
м.Ланьчжоу, Китай
Програма МОНмолодьспорту 2014
А ТИ ПОДАВ ЗАЯВКУ ДО
Програми МОН
«Навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і
науково-педагогічних
працівників
у
провідних
вищих
навчальних закладах та наукових установах за кордоном
у 2014 році»
???
?
?
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАШЕ ФОТО !!!
?
Дякую за увагу!