és un exemple del model de competència establert - Catac-Cts-Iac

download report

Transcript és un exemple del model de competència establert - Catac-Cts-Iac

Presentació a usuaris/àries
del CAP Rocafonda-Palau
que ocupen el centre
Objecte:



Explicar el funcionament del
model sanitari català
apropant-nos a l'Atenció
Primària de la ciutat de Mataró
Posar en evidència algunes de
les mentides habituals, com la
d'aquí al costat, obtinguda del
Canal Salut
Contribuir a trobar solucions
El Departament de Salut
És el responsable màxim en
matèria sanitària: marca
criteris, planifica, vigila...
Dissortadament, ja sabem
que els govern no són els
que governen, i “Salut” no és
cap excepció sinó la màxima
caricatura d'aquest principi:
Boi Ruiz és la personificació
dels interessos privats en la
sanitat pública.
El Servei Català de la Salut, SCS o CatSalut
Segons la Llei General de Sanitat hauria d'haver estat el nostre Servei
Nacional de Salut, però la LOSC el va transformar en un comprador de
serveis, instaurant la divisió entre provisió i compra de serveis,
característica bàsica del 'model' català
Institut Català de la Salut - ICS
Pere Soley, nou gerent de l'ICS, i
Joaquim Casanovas, l'anterior
Era l'entitat gestora de la Seguretat Social, l'equivalent a
l'INSALUD. Des del 2007 és una empresa pública cada
cop més com les altres, un proveïdor més, en un procés
incert d'esquarterament.
Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'ICS
Rafael Gràcia, Director d'Atenció Primària
de la Metropolitana Nord
Les Gerències Territorials, a més de l'hospital de referència es subdivideixen en Serveis d'Atenció Primària
(SAP). La SAP Mataró-Maresme, dins la localitat de
Mataró, gestiona les ABS Mataró 1-La Riera, 3-Perú,
5-Rda. Cerdanya, 6-Rda. Gatassa, i 7-Prim. Qui gestiona la 2 i la 4?
Recapitulació i zones blanques
El Departament planifica
El CatSalut “compra”
L'ICS presta serveis,
però no és l'únic que ho fa
Què és el CSC, Consorci o 'Conxorxi'?
DECRET 114/1984, de 15 de
març de 1984, pel qual s'aproven
els estatuts del Consorci Hospitalari
de Catalunya
Queda format pels Ajuntaments
de Calella, Manresa, Mataró,
Sabadell, Santa Coloma de
Gramenet, Terrassa, Vilafranca del
Penedès i Badalona, i els Hospitals
Municipals de Badalona i Sant
Jaume de Calella.
La finalitat d'aquest Consorci és
essencialment fer possible la
coordinació dels Ajuntaments i els
Hospitals membres.
J.August Garcia i Manel Ferré,
director general i president del CSC
La realitat és que el CSC ha fet molt més que
això, des de constituir un conglomerat
empressarial que extén la privatització de la
sanitat per Amèrica llatina fins a actuar com a
Govern a l'ombra en temps del Tripartit i
sempre ha estat un model de sociovergència.
El Consorci Sanitari del Maresme
Joaquim Esperalaba,
gerent, és al mateix
temps membre del
Consell Català de
Salut, de la Comissió
Permanent del CSC,
del Consell
d'Administració del
CSC, S.A...
Josep Mañach, president, i Joan Mora vicepresident
Gestiona
l'Hospital de Mataró, les ABS Mataró
Centre, Cirera Molins i Argentona,
l'Hospital
l'Hospital de
de St.
St. Jaume
Jaume ii Sta.
Sta. Magda-lena
Magdalena
(sanitario), Residència Sant Josep (gent
gran, pública i privada), un PADES rural i
el servei
Servei de
deSalut
Salut Mental
Mental iiAddic-cions
Addiccions
comarcal (excepte Montgat i Tiana)
Per què uns ICS i altres Conxorxi?
Si per CiU fos, l'ICS hauria
desaparegut:
“Si no hem privatitzat és perquè no
ens ha estat possible.”
Joan Josep Artells i Herrero. Converses a
Navarra. 05/03/1994
Un dels principis instaurats pel
'model sanitari català' és la
competència. Una falsa competència
perquè la sanitat catalana és un
mercat relacional:
“Els mercats relacionals consisteixen
en la gestió de xarxes d'actors
institucionals i no institucionals en
base a relacions bi i multilaterals de
confiança a llarg termini i de poder,
col·laboració i dependència mútua.”
Raquel Gallego Calderón
El cas Bagó és un exemple del
model de competència establert
Portes giratòries i conflictes d'interessos
Per què l'Alcalde de Mataró té mà
(càrrec, poder) en la gestió del
Consorci i no en la de l'ICS?
No voldrà, lògicament, que
funcionin millor les entitats que de
ell depenen? Si no ho vol, què hi
fa CSdM?
Per què Joan Mora i Bosch és el
vicepresident de TicSalut mentre
té una empresa TIC?
Per què l'únic ajuntament que
forma part del Patronat i del
Consell de Direcció del TicSalut és
el de Mataró?
'Alcaldes y gerentes no
deben liderar la sanidad'
Los alcaldes de los municipios,
por la naturaleza de su cargo, no
pueden aplicar el principio
elemental en salud pública de
"piensa globalmente y actúa
localmente".
Los gerentes de los centros
asistenciales trabajan para
mantener la supervivencia de su
organización, objetivo que en
este momento no coincide con
las necesidades de la población.
Joan Gené
Parlem de participació ciutadana?
S'omplen la boca de participació,
però en realitat l'únic que fan és
filtrar-la, aparentar i gastar-s'hi
els diners.
Per què els òrgans de decisió
sanitària no són oberts com els
plens dels ajuntaments? Per què
no existeixen en la sanitat
òrgans com les AMPES de les
escoles?
Perquè tenen moltes coses a
amagar. Per evitar la
transparència.
Ara per ara, l'única participació
amb perspectives és la que
esteu fent vosaltres. Felicitats!
I la mediació intercultural?
Com podeu veure, 'la Caixa' es
menja la gent de tots els colors
i condicions.
Si surt aquí és perquè, atenent
la crida a la col·laboració
pública privada feta per Marina
Geli, va venir a pervertir el Pla
d'Immigració amb la seva
intervenció el projecte de
mediació intercultural en
l'àmbit sanitari.
El resultat és la precarietat en
el camp de mediació
intercultural.