Aluehallintouudistus, työsuojelun painoalueet ja siihen liittyvä

download report

Transcript Aluehallintouudistus, työsuojelun painoalueet ja siihen liittyvä

Tarkastaja Raija Jääskelä
Työsuojelun vastuualue
Julkishallinnon ryhmä
p. 040 092 7280
[email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Torikatu 40, 67100 Kokkola
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue
14.9.2010
1
Työsuojelun valvonta aluehallintovirastoissa
1.1.2010
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Tarkastaja Raija Jääskelä
14.9.2011
2

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto (AVI)

Toimii Pohjanmaan, EteläPohjanmaan, KeskiPohjanmaan, Pirkanmaan
ja Keski-Suomen
maakunnan
liittojen alueella

Länsi- ja SisäSuomen
aluehallintovirasto
3
Aluehallintovirasto (6)
Strateginen ohjaus
Toiminnallinen ohjaus
Strategisen ohjauksen
yhteistyö
Henkilöstöä n. 1350
STM
OPM
OM
TEM
VM
MMM
SM
YM
Ylijohtaja
Poliisi (3)
Työsuojelu (5)
Peruspalvelut,
•Vakavien työtapaturmien sekäoikeusturva ja
ilmoitettujen ammattitautien ja luvat (6)
työperäisten sairauksien syiden
selvittäminen ja niiden ehkäisy •Sosiaali- ja terveydenhuolto
•Muu asiakasaloitteinen
•Ympäristöterveyden huolto
valvonta
•Alkoholihallinto
•Viranomaisaloitteinen valvonta•Opetustoimen palvelut
•Tuotevalvonta
•Kuluttaja- ja kilpailuasiat
•Osallistuminen työrikosten
•Peruspalvelujen arviointi
käsittelyyn
•Muut tehtävät
Kootut tukitehtävät
Pelastustoimi ja
varautuminen (6)
•Pelastustoimi
•Varautumisen yhteensovittaminen
•Vastuualueelle kuuluva
alueellinen viranomaisyhteistyöYmpäristö•Peruspalvelujen arviointi
luvat (4)
poliisitoimen osalta
•Varautumisen ja
•Vesilain mukaiset asiat
valmiussuunnittelun
•Ympäristönsuojelulain
yhteensovittaminen poliisitoimen
mukaiset asiat
osalta
•Muut poliisin hallinnosta
annetussa laissa ja asetuksessa
säädettävät poliisin tehtävät
Hallintopalvelut-vastuuyksikkö (6)
Aluehallinnon tietohallintopalvelut
-yksikkö
Maistraatit
Kunnat
Työsuojelun vastuualueen
tehtävä



Valvoa työsuojelua koskevan lainsäädännön
noudattamista työpaikoilla
Valvonta kohdennetaan hallinnonalan strategian
ja sovitun tulossopimuksen mukaisesti
Tavoite on ehkäistä ja vähentää työolojen
aiheuttamia terveydellisiä haittoja
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Tarkastaja Raija Jääskelä
8.4.2015
5
Valvonta kohdennetaan tulosopimuksen
tavoitteiden mukaisesti
Työn ja työolojen aiheuttama haitallinen kuormitus
asiakasväkivallan uhan hallinta
 haitallinen häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 käsin tehtävät nostot sekä toistotyö

Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy
Kemikaalien turvallinen käyttö
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastaja Raija Jääskelä
8.4.2015
6
Valvonta kohdennetaan tulosopimuksen
tavoitteiden mukaisesti (2)
Työelämän yleisten pelisääntöjen valvonta
Harmaan talouden valvonta
 ulkomaisen työvoiman valvonta
Työaika- ja työsopimuslainsäädännön valvonta
 työaikalainsäädännön valvonta
 määräaikaisten työsuhteiden käyttö
 autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta
Tuotevalvonta
 koneiden, laitteiden, henkilösuojainten sekä
kemikaalien säädöstenmukaisuus
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Tarkastaja Raija Jääskelä
14.9.2011
7
Työsuojeluvalvonnan suuntaaminen uudella
runkosopimuskaudella 2012-2015
AAV vastataan kattavasti, VAV suuntaamisen polut
1. Työelämän pelisääntöjen valvonta
harmaan talouden torjuntaan osallistuminen
työaika- ja työsuhdelainsäädännön valvonta
ajo- ja lepoaikavalvonta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Raija Jääskelä
8.4.2015
8
Työsuojeluvalvonnan suuntaaminen uudella
runkosopimuskaudella 2012-2015
AAV vastataan kattavasti, VAV suuntaamisen polut
2. Työurien pidentäminen
työn haitallisen kuormituksen vähentäminen
työtapaturmien torjunta
kemikaalien turvallinen käyttö
kosteus- ja homeongelmien valvonta
markkinavalvonta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Raija Jääskelä
14.9.2011
9
Psykososiaalinen kuormittuminen
•
•
•
häirintä
väkivallan uhka
työaika
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Raija Jääskelä
14.9.2011
10
Lisätietoja
www.tyosuojelu.fi
www.finlex.fi
Kiitos!
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, Raija Jääskelä
14.9.2011
11