Markku Mäkijärvi: Osaamiskeskusuudistus, tavoitteet ja sisältö

download report

Transcript Markku Mäkijärvi: Osaamiskeskusuudistus, tavoitteet ja sisältö

Osaamiskeskusvalmistelu HYKS Markku Mäkijärvi

Päätökset

• HUS:n valtuusto hyväksyi lokakuussa 2011 vuosien 2012– 2016 strategian • 8/12 – 5/13 työryhmä+vierailut:

center of excellence

• HUSin hallitus päätti 2.9.2013 § 133 muuttaa HYKS:n ja HUS:n organisaatiota 1.1.2015 alkaen • Toimitusjohtaja asetti päätöksellään § 106 / 18.9.2013 osaamiskeskusten toimintaperiaatteita sekä Hyksin ja HUSin organisaatiorakenteita valmistelevan työryhmän ja päätöksellään § 111 / 23.9.2013 osaajapankin toimintaperiaatteita valmistelevan työryhmän. • HUSin hallitus päätti 21.10.2013 § 156 perustaa kymmenen osaamiskeskuksen johtajan virkaa 21.10.2013 alkaen • Tj päätös §127 (16.10.2013) HUS:n osaamiskeskukset 1.1.2015, toiminnallinen kuvaus

Osaamiskeskuksille asetettavat tavoitteet

1. volyymiltaan sellaisia, joissa saadaan

prosessien optimoinnin kautta

potilaalle ym. hyötyjä

laatu ja potilasturvallisuus huomioiden

(brändiajattelu) 2. tavoitella

osaamiskokonaisuuksia

, jotka tarjoavat potilaille uusia etuja (tavoitellaan erityisosaamista yhdistelemällä) 3.

osaamiskeskuksen tulee tukea pth:n ja alueellisten esh:n yksiköiden kanssa

yhteisten hoitoprosessien

syntymistä (= yhteinen hoitopolku) 4. organisaatiomuutoksen ja fyysisen

toimintaympäristön muutoksen

aikataulujen kytkeminen toisiinsa (esim. Potilastornin avautuminen) 5. tavoitteena on vaikuttaa

väestön terveysongelmiin

laaja-alaisesti, rajallisten resurssien allokointi vaikuttaviin hoitoihin 6. tavoitteena toiminnan

kustannustehokkuus 7.

huippuosaamisen turvaaminen ja kehittäminen

, henkilöstön houkutteleminen (tieteellinen tutkimus)

8.

9.

kilpailukyvyn ylläpitäminen

ja parantaminen selkeän,

kokonaisohjattavan

ja toimintakykyisen organisaation luominen (pirstoutumisen välttäminen)

10.

lisäarvon tuominen tutkimukselle ja opetukselle

Helsingin yliopiston painopistealueella Lehtonen 13.6.2013

HYKSIN TULOSYKSIKÖIDEN JA KLINIKKARYHMIEN HALLINNOLLINEN MUUTOS OSAAMISKESKUKSIKSI 2013 - 2014 2015 Sydän- ja keuhkokeskus- OSKE keuhkosyöpien onkologinen hoito siirtyy myöhemmin Sydän- ja keuhkokeskus OSKE Tulehdus klinikkaryhmä - gastroenterologia Valtimo klinikkaryhmä - nefrologia, - neurologia, + kuntoutuspalveluja, + Apuvälinekeskus, + keskitettyjä sosiaalipalveluja Päivystys-valvonta klinikkaryhmä + ensihoito + potilassiirrot Syöpätautien klinikkaryhmä + gynekologien onkologia, + rintasyöpäkirurgia + keuhkosyöpien onkol. hoito myöh.

Pehmytkudoskirurgian klinikkaryhmä + nefrologia, + sisätautinen gastroenterologia, - rintarauhaskirurgia Tukielinkirurgian klinikkaryhmä - suu- ja leukasairaudet Anestesia ja tehohoidon klinikkaryhmä + välinehuolto, - ensihoito Pään ja kaulan alueen kirurgian klinikkaryhmä + neurologia, + suu- ja leukasairaudet Tulehdussairauksien OSKE Sisätautien ja kuntoutuksen OSKE Päivystyksen ja ensihoidon OSKE Syöpätautien OSKE Vatsa-alueen ja virtsaelinten sairauksien OSKE Tules/Trauma OSKE Anestesia-tehohoito OSKE Pään ja kaulan alueen sairauksien OSKE Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmä - gynekologinen onkologia Lastensairauksien klinikkaryhmät (Pediatria, Lastenkirurgia, Lastenneurorologia, Lastenpsykiatria) + HuSuke 2018, +perinnöllisyyslääke -tieteen potilashoito Synnytysten ja naistentautien OSKE Lastensairauksien OSKE Psykiatrian klinikkaryhmät (Helsinki, Jorvi, Peijas, Nuorisopsykiatria) Psykiatrian OSKE (+ Kellokosken toimintoja Hyvinkään sairaanhoitoalueelta )

ks

30.4.2020

Jatkovalmistelu

2014

– osaamiskeskusten johtajien virkojen täyttö

• Hyks ltk 18.2., HUS hallitus 24.2.

– henkilöstöpankkityöryhmä 1/14 – rakenne- ja johtamisjärjestelmätyöryhmä 28.2.

– jatkovalmistelu käynnistynyt vastavalittujen osaamiskeskusjohtajien ja yhtymäjohdon kanssa – johtajien valmennus alkaa 4/14 – jyh, linjajoht, yh, hayl valinnat 5-6/14

OSAAMISKESKUKSEN HALLINTOMALLI

Johtava ylihoitaja Osaamiskeskuksen johtaja Talous asiantuntija Hallinnollinen ylilääkäri Linjajohtaja Linjajohtaja Lääkärit ja akateemiset Hoitohenkilökunta Linjajohtaja Muu henkilökunta

4/30/2020 • •

Tukipalvelut Valmius/Turv./Risk.hall.

STRATEGIAN PÄIVITYS Tietohallinto 1 / 15 v.

2014 1 / 14 OSKE 1-2 / 14 OSKE-ohjeistus 1-3 / 14 4-5 / 14

• •

Johtajien koulutus OSKE-suunnitelma -6 / 14 4-6 / 14 1-3 / 14 2-3 / 14 1-3 / 14

7

OSAAMISKESKUSJOHTAJIEN VALMENNUS

4/2014 Kick off -

KEVÄT

Osaamiskeskusten toimintaperiaatteet ja rakenteet – Ilkka Kauppinen -Talouden seuranta toiminnan johtamisen tukena - Mari Frostell Henkilöstöjohtaminen – Outi Sonkeri Osaamiskeskusvalmistelun viestintä, osaamiskeskusten viestinnän organisoituminen – Johanna Saukkomaa 4-5/2014 5/2014 5/2014 6/2014 4/30/2020 Tukipalveluyksiköiden toiminta- TBA HYKS:n toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä – Jari Finnilä HYKS:n ja sairaanhoitoalueiden yhteistyö - TBA Kehittämistehtävien määrittely ja vastuuttaminen - Markku Mäkijärvi Avainhenkilöiden valintaprosessi – Anne-Maria Mäkinen Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi HUS:n kehittämishankkeet – Visa Honkanen, Kimmo Mattila HUS:n tietojärjestelmähankkeet – Pertti Mäkelä, Mikko Rotonen Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi - Vuoden 2015 suunnittelu – Mäkijärvi, Finnilä, Frostell, Sonkeri - Syksyn 2014 ohjelma – kaikki Kehittämisprojektien tilannekatsaus – Markku Mäkijärvi - Oman johtajuuden analysointi LTA:n avulla 8

Koska

13.8.2014

9/2014 8-9/2014 10.9.2014

10/2014 4/30/2020 Innotiimi - Valmentava johtajuus (kouluttaja? Paula K?) - Osaamiskeskusten toimintasuunnitelmat ja kehittämisprojektit, suunnittelun etenemisen ”katselmointi” – Markku Mäkijärvi Pienryhmä coachingit osaamiskeskusjohtajille käynnistyvät (4x 3 hengen ryhmät) Lean koulutuspäivät (1-2 päivää) osana koko organisaation johdon koulutusta Osaamiskeskusten organisaatiot ja viestinnän käynnistäminen – Markku Mäkijärvi, Johanna Saukkomaa Johtotiimien valmennuspäivät 9

MAYO CLINICIN TIE ERINOMAISUUTEEN

Engineering Infrastructure improvements Business diligence

1.

HUS 2.

”For every dollar you invest in development you get five back!” 2012 yhteensä 48 M€ säästöt LUONNOS, toiminnan kehittämisohjelma 18.6.2013 / 19.8.2013

Business diligence Johto R

es

urssit Ylilääkäri Ylihoitaja Toiminta Proses si Process engineering 4/30/2020 Osaamiskeskus Henkilöstö Proses si Potilas Jatkuva parantaminen Kulttuurin muutos Prosess i Infrastructure Mäkijärvi 2014 11

Kiitos!