Seamk Hyppy Maailmalle hanke ja EU:n Horisontti 2020

Download Report

Transcript Seamk Hyppy Maailmalle hanke ja EU:n Horisontti 2020

Otsikko
Hyppy maailmalle -hanke
• Toteuttaja: SeAMK
• Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki, EteläPohjanmaan korkeakoulusäätiö, SeAMK
• 1.3.2014–30.6.2015
• Kaksi päätavoitetta:
1) Kansainvälisten hankkeiden määrän ja
yritysyhteistyön kasvattaminen
2) Koulutusvientipotentiaalin selvittäminen
Pk-instrumentti rahoitusmuoto
Jos yrityksessä on kehitteillä huipputason idea:
• Uusi tuote tai ratkaisu tai siinä sovelletaan olemassa
olevaa teknologiaa tai tietoa uudella tavalla.
• Ratkaisu voisi toimi myös muualla Euroopassa ja
markkinat voivat olla myös siellä, mutta työ tehdään
Suomessa.
• Ratkaisulla on kaupallinen potentiaali, joka
mahdollistaa yrityksen kasvun.
Mikä?
• 3 vaiheinen rahoitusmuoto:
Vaihe 1: Haetaan rahoitusta konseptiin,
liiketoimintasuunnitelmaan -> 50 000 € kertakorvaus,
70 % tuki, hankkeen kesto n. 6 kk
Vaihe 2: Haetaan rahoitusta t&k toimitnaan,
demonstrointiin, pilotointiin -> 0,5-2,5 M €, 70 % tuki,
hankkeen kesto 1-2 vuotta
Vaihe 3: Kaupallistaminen, laina- ja pääomajärjestelyt
Mihin rahoitusta voi hakea?
• 13 teemaa:
- High risk ICT innovation
- Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and materials
- Space research and development
- Diagnostics devices and biomarkers
- Sustainable food production and processing
- Blue growth
- Low carbon energy systems
- Greener and more integrated transport
- Eco-innovation and sustainable raw material supply
- Urban critical infrastructure
- Biotechnology-based industrial processes
- Mobile e-government applications
- SME business model innovation
Esimerkki yrityksiä
• 15 suomalaisyritystä on saanut rahoitusta 1 vaiheeseen
• 2 suomalaisyritystä on saanut rahoitusta 2 vaiheeseen
Inray Oy: www.inray.fi
Yritys tekee energiasektorille järjestelmiä kiinteän polttoaineen laadun ja
kosteuden mittaamiseen. Inray Oy voi rahoituksen avulla demonstroida
laadunmittausjärjestelmänsä tuotannollista käyttöä eri puolilla Eurooppaa.
Elcogen Oy: www.elcogen.com
Polttokennoteknologiaan erikoistunut, tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja
yliopistojen kanssa tekevä vantaalainen Elcogen haki viime vuoden lopulla toista
kertaa rahoitusta pk-instrumentista. Ensimmäinen hakukierros kesällä 2014
tuotti vesiperän ja toinen hakukierros tulosta.
Korkeakoulujen ja yritysten
yhteiset kv-hankkeet
• Yritys ja korkeakoulut voivat hakea kvhankkeita yhdessä = yhteishanke
• Valtavasti mahdollisuuksia kansallisissa ja
kansainvälisissä rahoitusohjelmissa (esim.
Horisontti 2020, Interreg Baltic Sea Region ja
Europe, Botnia-Atlantica)
• Yritykselle kasvua, kehitystä, kokemusta,
verkostoja, hankerahaa, asiakkaita!
Koulutusvienti
•
•
•
•
•
= ulkomaankauppaa, jossa tuotteina ovat erilaiset opetus- ja koulutuspalvelut,
asiakkaat ovat ulkomailla
Tuote voi olla esim. kokonainen amk-tutkinto tai yksittäinen kurssi
Suomalaista koulutusta arvostetaan ja siihen on kohdistunut kansainvälistä
kysyntää viime vuosina. Maailmanlaajuiset markkinat.
Perinteisesti myyjät ovat korkeakouluja, mutta myös jotkut yritykset tarjoavat
koulutuspalveluita kansainvälisille asiakkaille.
Huom! yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöllä voidaan kehittää kokonaisvaltaisia
paketteja vastaamaan asiakkaan tarpeita
–
•
Yritys myy tuotteen tai palvelun, korkeakoulu myy sivutuotteena siihen liittyvän koulutuksen
Vuoden vaihteessa valmistui selvitys siitä, minkälaista koulutusvientipotentiaalia
Etelä-Pohjanmaalla on ja miten se kannattaisi organisoida
–
–
–
Kysyntää erityisesti biotalouden/ruokaketjun ja sitä tukevan teollisuuden ympärillä
Koulutusorganisaatiot pohtivat parhaillaan ovatko ne kiinnostuneita verkostomaisesti toteutetusta
koulutusviennistä  suurempi panostus  koulutusviennillä kasvua ja kehitystä EteläPohjanmaalle?!
Pk-yritykset ovat tervetulleita koulutusvientiverkostoon
Kansainvälisyys kannattaa aina!
Ota yhteyttä!
Anna Korsbäck, [email protected],
040 680 7521
Pia Oksman, [email protected],
040 680 7540