Mikä on Valtion IT

Download Report

Transcript Mikä on Valtion IT

Valtion IT-palvelukeskus

Mikä on Valtion IT-palvelukeskus?

Mitä palveluja tarjoamme?

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Mikä on Valtion IT-palvelukeskus?

Valtion IT palvelukeskus kehittää ja tuottaa valtion yhteisiä IT-palveluja. Järjestämme, hankimme ja tuotamme palveluita koko valtionhallinnon puolesta. Osan palveluista tarjoamme myös kunnille.

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Valtion IT-palvelukeskus integroi it-palvelut julkishallintoon

• Tarjoamme turvallisia, luotettavia, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita IT-palveluja helpottamaan julkishallinnon organisaatioiden arkea!

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Toimintatapamme

• • • • • • • Valtion IT-palvelukeskus hankkii palveluiden toteuttamisen ja palvelutuotannon pääosin it-alan palveluyrityksiltä.

Palveluiden hankkimisessa ja sopimusasioissa strategisena kumppaninamme toimii Hansel Oy. Hyödynnämme toiminnassamme sekä Hanselin solmimia valtiotasoisia puitejärjestelyjä että toteutamme yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa omia hankintoja. Kilpailuttamamme toimittaja tuottaa palvelun tai sen osan asiakkaille ja me vastaamme asiakkaille näiden kumppaneidemme toiminnasta.

Emme tavoittele voittoa, vaan toimimme omakustannusperiaatteella.

Toteutamme toiminnassamme valtion it-strategiaa.

Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) ohjaa toimintaamme.

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Hyödyt asiakkaille

• • • • •

Kilpailutamme palvelut asiakkaiden puolesta.

Keskitetty palvelujen hankinta tuo kustannussäästöjä valtiokonsernitasolla.

Palvelut hinnoiteltu asiakkaille valtiokonsernin volyymiä hyödyntäen yhtenäiseksi palveluksi.

Asiakkaan arjen helpottuminen Asiakkaalle enemmän aikaa omaa ydintoimintaansa tukevan tieto ja viestintätekniikan kehittämiseen perustietotekniikan sijaan. Palvelujen keskitetty ylläpito ja kehittäminen.

Palvelujen käyttöönotto helppoa Liittyminen palveluiden käyttäjäksi on tuotteistettu selkeästi. Palvelut yhteensopivia muiden valtion yhteisten IT-palvelujen kanssa. Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Palvelumme valtionhallinnolle

VIESTINTÄRATKAISUT - Valtion yhteinen viestintäratkaisu HALLINNON JÄRJESTELMÄT

• •

Asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmä VALDA Tilaustenhallintajärjestelmä

Tilha Rekrytointijärjestelmä Heli

PALVELUN TARJOAJANA PALKEET:

Matkahallintajärjestelmä M2

Laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointi järjestelmä Rondo

Talous ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku KANSALAISILLE SUUNNATUT PALVELUT

Suomi.fi-portaali

• •

Kansalaisen asiointitili Sähköisen asioinnin palvelualusta

Verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu Vetuma

Lomake.fi-alusta

YHTEENTOIMIVUUS

Integraatiopalvelu Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu ASIANTUNTIJA PALVELUT

Tietoturvapalvelut

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit •

PERUSTIETOTEKNIIKKA Valtion yhteinen verkko VY-verkko

1.4.2011

• • •

Valtion yhteinen verkko VY-verkko

PERUSTIETOTEKNIIKKA

Nopea, luotettava ja turvallinen tapa kytkeytyä valtion yhteisiin palveluihin, toisiin valtion virastoihin sekä ulkoisiin palveluihin, kuten internetiin. VY verkko muodostaa siihen liittyneiden virastojen välisen valtion sisäisen intranetin.

VY verkon myötä: -

Tietoliikenteen kokonaiskustannukset alenevat:

päällekkäisten ratkaisujen karsiminen, hallinnan ja valvonnan keskittäminen

Joustavuutta verkkomuutoksiin:

yhteisten palvelujen käyttöönotto

yksinkertaistuu ja organisaatiomuutosten aiheuttamat

verkkomuutokset

joustavampia ovat

Tietoturvallisuuden hallinta helpottuu:

tarjoaa viestinvälitykselle

suojaustason III mukaisen valtion hallinnon sisäisen ympäristön.

Parempi palvelutaso valtaosalle käyttäjistä: suuruuden ekonomiaa hyödyntämällä voidaan tietoliikenteen palvelutasoa parantaa valtaosalle käyttäjistä Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu

YHTEENTOIMIVUUS

• • • • • Mahdollistaa

organisaatiorajojen ylitse käyttäjätunnistuksen

tapahtuvan, valtionhallinnon yhteisten palveluiden Virtu-palvelu tarjoaa kahdenlaisia mahdollisuuksia: -

Kotiorganisaationa (IdP) toimiminen:

• Organisaation työntekijät voivat virkatehtävissään kirjautua

yhdellä

organisaation antamalla

käyttäjätunnuksella ja salasanalla

(tai

virkakortilla

) sekä oman organisaationsa että valtionhallinnon yhteisiin palveluihin.

-

Palveluntarjoajana (SP) toimiminen:

• virkamiehet muista tietoturva-auditoiduista organisaatiosta voivat kirjautua organisaation palveluun

oman kotiorganisaationsa käyttäjätunnuksella ja salasanalla

(tai virkakortilla) Sähköisten palvelujen

käyttö helpottuu

, kun palvelut saadaan yhden tunnistustavan taakse, eikä jokaiseen palveluun tarvita omaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnusten ja -tietojen

päällekkäinen ylläpito eri organisaatioissa vähenee

Järjestelmäpalveluiden

käyttöönotto helpottuu

, kun niitä varten ei tarvitse välttämättä perustaa ja ylläpitää uusia käyttäjätunnuksia ja -tietoja.

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Asian- ja aiheidenhallinnan tietojärjestelmä VALDA

• • •

Yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä dokumenttien ja, viranomaisen asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn, hallintaan ja väliaikaiseen arkistointiin. Sopii kaikenkokoisille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille.

Hyödyt: Hankinta yksinkertaista (puitesopimus, sopimus, ei kilpailutusta) Käyttöönotto konseptoitu Kustannussäästöt: yhteinen palvelu, resurssien jakaminen Yhtenäiset toimintatavat: yhdenmukaistaa virastojen prosesseja ja käytäntöjä – yhteinen koko valtionhallinnolle Turvallisuus, voi käsitellä III ja IV turvatason asiakirjoja

HALLINNON JÄRJES TELMÄT

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Valtion yhteinen viestintäratkaisu

VIESTINTÄRATKAISUT

• • • • Edistyksellinen ratkaisu kommunikaatioon ja yhteistyöhön sisältäen: Verkkokokous ja videoneuvottelumahdollisuudet omalta työasemalta Liikkuvan työn tuen, mahdollisuudet työskentelyyn mobiililaitteilta Ryhmätyön ja sosiaalisen median työkalut Sähköpostin, kalenterin, pikaviestintätyökalut, läsnäolo/tavoitettavuustiedon Keskeiset hyödyt Parantaa tavoitettavuutta ja asiakaspalvelua Vähentää matkustamisen tarvetta – alentaa kustannuksia Parantaa työnantajakuvaa ja henkilöstön työtyytyväisyyttä Monipuolistaa viestintää virkamiesten, kansalaisten ja sidosryhmien välillä Mahdollistaa uusia toimintatapoja ja tehostaa organisaation toimintaa Tarjotaan edullisena, kehittyvänä ja helposti käyttöönotettavana palveluna.

Käyttöönotettavissa kesästä 2011 alkaen.

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Posti

 Palvelu sisältää sähköpostin, kalenterin ja    viestien varastoinnin. Sähköpostilaatikon koko voidaan valita käyttäjäkohtaisesti. Oletusarvoinen sähköpostilaatikon koko on 200 Mt. Sähköpostilaatikon lisäksi käyttäjällä on käytettävissä helppokäyttöinen ja turvallinen viestien varastointipalvelu. Käyttäjäkohtaisen varastoinnille on varattu 1Gt. Viestien varastointi tapahtuu automaattisesti ja varastoidut viestit ovat käytettävissä sähköpostiohjelmistolla.

Tekstari

 Palvelu mahdollistaa  tekstiviestien ja faksien lähettämisen suoraan sähköpostiohjelmasta.

Fax lähetykset voivat sisältää myös liitetiedostoja.

Turva

 Palvelu mahdollistaa turvallisen  suojaluokitellun (ST III sähköpostina.

– IV) aineiston lähettämisen ja vastaanottamisen Viestejä voi käsitellä selaimella.

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Pika

 Palvelu sisältää pikaviestinnän ja läsnäolotiedon.

 Pikaviestintä mahdollistaa käyttäjien välisen    nopean keskustelun tekstimuodossa.

Pikaviestintään osallistuvia voi olla useita.

Läsnäolotiedon avulla käyttäjä voi ilmaista muille käyttäjille oman saavutettavuutensa.

Läsnäolotieto päivittyy automaattisesti henkilön kalenterimerkintöjen tai muun tietolähteen perusteella.

Kokous

 Mahdollistaa verkkokokouksen, jossa osallistujat voivat esittää, jakaa ja työstää yhdessä    dokumentteja.

Osallistujat keskustelevat kokouksen aikana enimmäkseen kirjoittamalla ja puhumalla.

Kokouksessa voidaan myös välittää reaaliaikaista kuvaa.

Kokoukseen voi osallistua myös videoneuvottelulaitteella tai puhelimen välityksellä.

Ryhmä

 Palvelu mahdollistaa ryhmätyötilojen   perustamisen ja hallinnan.

Ryhmätyötilaan voidaan tallettaa dokumentteja, ryhmitellä työtilan sisältöä kansioihin ja hallita ryhmätyötilan käyttöoikeuksia.

Palvelu sisältää ryhmätyötä tukevia ominaisuuksia, kuten kalenteri ja tehtävälista sekä Wiki- ja Blogi-palveluita.

• •

Valtion yhteinen työasemaratkaisu

PERUSTIETOTEKNIIKKA

Yhtenäistää valtionhallinnossa käytettävän työasemaympäristön.

Palvelu sisältää: työasemateknologian • tietokoneiden, tulostimien ja puhelimien hankinta, huolto ja tietoturvallinen romutus keskitetyn työasemien ja ohjelmistojen hallinnan ja ylläpidon yhtenäisen ohjelmistokokonaisuuden • mm. käyttöjärjestelmätason ohjelmistot, toimisto-ohjelmistot sekä tietoturva-ohjelmistot käyttäjätuen ja käyttövaltuushallinnan virtualisointialustan hallinnan

Valtiokonttori valmistelee teknisessä määrittelyprojektissa palvelun hankintaa siten, että palvelu olisi käyttöönotettavissa kesästä 2012 alkaen.

Miten saan VIPin palvelut käyttöön?

1.

2.

Valtion IT-palvelukeskus on solminut jokaisen ministeriön kanssa hallinnonalaa koskevan puitesopimuksen, johon hallinnonalan virastot ja laitokset ja erikseen määritellyt yksiköt voivat liittyä.

Virastokohtainen sopimus palvelusta.

Asiakaskohtaisista palvelujen käyttöönotosta ja aikatauluista sovitaan aina erikseen Valtion IT palvelukeskuksen ja asiakkaan välillä.

Yhteys oman hallinnonalan asiakasvastaavaan VIPissä Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011

Lisätietoja palveluistamme

VIESTINTÄRATKAISUT HALLIN NON JÄRJES TELMÄT KANSALAI SILLE SUUNNATUT PALVELUT ASIAN TUNTIJA PALVE LUT YHTEENTOIMIVUUS

PERUSTIETOTEKNIIKKA

Asiakastiimimme auttaa: • • • • • Asiakkuusjohtaja Jukka Rautanen, p. 040 750 0603 Asiakkuuspäällikkö Pekka Lahti, p. 040 734 6939 Asiakasvastaava Heli Parkkonen, 050 375 2249 Asiakasvastaava Mika Sormunen, p. 050 410 2281

Asiakasvastaava Laura Salmi, p. 050 597 0776 – MMM hallinnonala

[email protected]

• www.valtiokonttori.fi/vip/palvelut • [email protected]

1.4.2011

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit

Kiitos!

Jukka Rautanen, MMM Tike tuparit 1.4.2011