Västkustens Affärsänglar AB

download report

Transcript Västkustens Affärsänglar AB

Introduktion
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Vad är en ”affärsängel”?
Definition enligt Wikipedia:
” En affärsängel är en privatperson som satsar sitt
kapital, både monetärt och/eller intellektuellt
kapital i nystartade företag, som en form av
riskkapital. Företagaren får då tillgång till kapital,
erfarenheter samt kontakter. Affärsängeln har ofta
själv egen erfarenhet av att vara företagsledare.”
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Om VastAF
• Bildades i slutet av 2011 med bas i Trollhättan
• Grundarna består av entreprenörer och företagsledare
• Erfarenhet inom många affärsgrenar:
• Verkstadsindustrin
• ICT
• Energi och Miljö
• Fastigheter
• Livsmedel
• Diverse Konsultverksamhet
• Erfarenhet inom kompletta företag:
• Forskning och utveckling
• Produktion
• Försäljning och Marknadsföring
• Supply chain
• Juridik och ekonomi
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Verksamhetens syfte
• Att investera i företag i uppstartsfasen
• Att investera i företag i utvecklings- och/eller
tillväxtsfas
• Med fokus på regionen ”Västkusten”
• Att vara en aktiv investerare:
• Utnyttja affärsänglarnas kompetens och nätverk
• Påverka utvecklingen av företaget
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Organisation
• Styrelsen beslutar om alla investeringar
• Objektutskottet utvärderar alla inkomna
investeringsansökningar
• Verkställande utskottet driver verksamheten och
exekverar alla investeringsbeslut
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Investeringsansökan
• Investeringsansökan inskickas till Bo Gustafsson, ordförande i
Objektutskottet
• Email: [email protected]
• Investeringsansökan skall innehålla:
• En första beskrivning på 2-4 sidor för att ge en första uppfattning
(Executive Summary) som kort beskriver:
• Bakgrund, entreprenören, ledningen
• Affärsidé och verksamhet
• Marknaden och kunder
• Produkt, tjänst, kundnytta
• Utvecklingspotential
• Immateriella rättigheter och allianser
• Kapitalbehov och lönsamhet, kassaflöde
• Samarbetsorganisationer
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Portfölj
- Ännu inga objekt
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Grundare
- Gunnar Dalblad, Företagare inom livsmedel och maskinutrustningar
- Peter Eriksson, Egen företagare inom bl.a. livsmedelsbranschen
- Bo Gustafsson, IT-entreprenör med internationell erfarenhet
- Anders Hammar, Fastighetsföretagare
- Jan Åke Jonsson, fd VD Saab Automobile AB, numera diverse styrelseuppdrag
- Magnus Jonsson, fd Utvecklingschef Volvo Personvagnar och Saab Automobile
- Bengt Lenhoff, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin
- Kurt Nielsen, Entreprenör och Företagare inom bl.a. bemanningsbranschen
- Mikael Norrman, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin
- Anders Olevik, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Kontakter
- Jan Åke Jonsson styrelseordförande
([email protected])
-Bo Gustafsson ordförande Objektutskott
([email protected])
- Anders Hammar ordförande Verkställande utskott
([email protected])
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
Objektstatistik sedan begynnelsen
• Totalt inkomna ansökningar:
• Ansökningar beslutade:
www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | [email protected]
0
0