System för jordfrysning samt exempel på konstfrysning av jord

Download Report

Transcript System för jordfrysning samt exempel på konstfrysning av jord

System för jordfrysning samt
exempel på konstfrysning av jord
Av
Berglund Andreas
Silfvernagel Henrik
System

Två huvudtyper av jordfrysningssystem
System
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

System
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem
 Direkt fryssystem

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem


Två sammankopplade system
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets


Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
 Komprimeras till vätska, kyls, förångas vid lågt
tryck, ger en förångningstemperatur på -36°C

Indirekt fryssystem
Två huvudtyper av jordfrysningssystem
 Indirekt fryssystem

Två sammankopplade system
 Ett öppet kylande system
 Kompressorkrets

Här framförs ett kylmedium, vanligtvis ammoniak
 Komprimeras till vätska, kyls, förångas vid lågt
tryck, ger en förångningstemperatur på -36°C
 Överför kyla till köldbäraren som leder ned kylan
i marken

Schematisk bild av indirekt
fryssystem
Direkt fryssystem

Direkt system
Direkt fryssystem

Direkt system

Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
Direkt fryssystem

Direkt system
Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
 Flytande kväve (LN2)

Direkt fryssystem

Direkt system
Öppet system vilket innebär att kylmediet
släpps ut efter fasomvandling
 Flytande kväve (LN2)
 Trycks ned i kylrör och förångas i naturligt
tryck vid en temperatur på -196°C

Schematisk bild av direkt fryssystem
När används dessa system?
När används dessa system?

När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas

När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas
 Direktmetoden används vid behov av
snabb nedfrysning vid akuta situationer
eller för mindre projekt

När används dessa system?
När tunnlar och schakt drivs under dåliga
geotekniska förhållanden
 När hållfastheten i jorden behöver ökas
 Direktmetoden används vid behov av
snabb nedfrysning vid akuta situationer
eller för mindre projekt
 Indirekta metoden användes vid…

Södra Länken, projekt SL04
När används dessa system?

Direkta metoden användes vid…
Bielefeld, Tyskland
Nackdelar

Direktmetoden
Nackdelar

Direktmetoden
Kostnaden för kvävet gör att endast mindre
volymer är ekonomiska att frysa.
 Vid förångning expanderar gasen upp till
600 gånger
 Gasen är även kall, ca -50°C

Fördelar

Direktmetoden
Kvävefrysningsmetoden är mycket snabb
 Den är tyst eftersom ingen kompressor
behövs

Nackdelar

Indirekta metoden
Metoden tar längre tid än kvävefrysning
 Systemet väsnas och kan störa
omgivningen
 Går inte att använda i jordar som har högre
grundvattenströmning än 1.5-2.0 m/dygn

Bortpumpning av vatten
 Injektering

Fördelar

Indirekta metoden
Är betydligt mer ekonomisk vid frysning av
större volymer
 Släpper ej ut gaser i naturen

Slut