Danfoss 1 toru küttesüsteem

Download Report

Transcript Danfoss 1 toru küttesüsteem

Renoveerime praegust süsteemi
Paigaldame radiaatori termostaatventiilid
Paigaldame tasakaalustusventiilid
manuaalsed
automaatsed
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|1
Radiaatori ühendussõlm
Möödaviigu ja termostaatventiilide
paigaldamine:
Soojusväljastus %
Möödaviik ühe mõõdu
võrra väiksem
peatorustiku omast…

tähendab minimaalset
radiaatori võimsuse
vähenemist,

on kompenseeritud
püstiku
soojusväljastuse arvelt

on korvatav vee
temperatuuri
tõstmisega
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
Vooluhulk läbi radiaatori peale
termostaatventiilide ja möödaviigu
vähendamist ca 30%.
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|2
Tuginedes laiale kogemusele soovitab Danfoss kasutada
ühetorusüsteemides termostaatventiili tüüp RA-G
• Suure avaga- ja väikese takistusega ventiil, RA-G DN 15 Kvs 2,06 ja
DN 20 Kvs 3,16
• Sulgeb vooluhulga radiaatorisse
• Hästi hooldatav (ventiili sisu on võimalik vahetada)
• Tagab müratu reguleerimise
Radiaatorisõlme lahendus
Möödaviigu kaudu
70%
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
Radiaatorisse 30%
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|4
Tehniline lahendus
Kasutame AB-QM tüüpi vooluhulga piirikut iga
püstiku tagasivoolul (lihtne seadistada, ei vaja
täiendavat mõõtmist)
Osalisel koormusel termostaatventiilid on suletud,
tagasivoolu temperatuur tõuseb – Tekib vajadus
reguleerida vooluhulka püstikus vastavalt
tagasivoolu temperatuurile
Meetodid:
omajõulise termostaadiga temp. regul.
elektroonilise regulaatoriga temp. regul.
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|5
1-toru küttesüsteem on tasakaalustatud
AB-QM ventiilidega, mis on paigaldatud igale
püstikule.
Ruumi temperatuuri reguleeritakse Danfossi
1-toru termostaatventiiliga.
1-toru
küttesüsteem
AB-QM
AB-QM
AB-QM
QT – omajõuline termostaat tagasivoolu
temperatuuri reguleerimiseks
Paigaldame QT termostaadi AB-QM ventiilile
Kinnitame QT termostaadi torupinnale
Parema soojusjuhtivuse saavutamiseks
soovitame toru ja termostaatanduri vahele
määrida termopastat
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|7
1-toru Renoveerimise+ Lahendus
Skeem 1
Tagasivoolu temp. reguleerimine omajõulise termostaadiga
(ABQM + ABQT )
AB-QT muudab 1-toru süsteemi reguleeritavaks vastavalt tegelikule küttevajadusele –
vooluhulgad muutuvad nagu 2-toru süsteemis !
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|8
Innovatiivne lahendus
Skeem 2
Tagasivoolu temp. reguleerimise elektrooniline
lahendus
(ABQM + TWA + CCR3 )
ABQM koos CCR3 regulaatoriga võimaldab 1-torusüsteemi juhtida vastavalt tegelikule küttevajadusele – vooluhulgad muutuvad nagu 2-torusüsteemis !
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010
|9
Elektrooniline reguleerimine
Energiasääst kogu kütteperioodi vältel
CCR3 regulaator
reguleerib tagasivoolu
temperatuuri vastavalt
välisõhu temperatuurile
tagasivoolu temperatuuri
saab vabalt reguleerida
kaheksas punktis
(+/- 10°C)
soovitav määrata
tagasivoolu temperatuuri
seadepunktid vastavalt
igale objektile
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010 | 10
Energiakulu võrdlus
Tasuvusaeg arvutatud energiasäästu põhjal
Kokkuvõte:
Soovituslik lahendus, kus suhteliselt väikeste kuludega saavutame
märkimisväärse energia- ja rahalise säästu. Tasuvusaeg on lühike !
DANFOSS HEATING SOLUTIONS
RENOVATION+ SOLUTION PRESENTATION
November, 2010 | 11
Ühetoruküttesüsteemi renoveerimine+ lahendus
Ruumitemperatuuri
reguleerimine
Tasakaal. püstikute
vooluhulgad
Tagastuva temper.
reguleerimine
Tagasivoolu temp.
optimeerimine
Koos:
RA-G + RA2000/RA5060
Koos:
Koos:
AB-QM
AB-QM + QT
Koos:
AB-QM + CCR3 + TWA-Z
PL28
12