TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE.

download report

Transcript TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE.

TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE
Teplo a chemická reakce





Při spalování látek se uvolňuje teplo.
Exotermické reakce jsou chem.reakce, při
kterých se teplo uvolňuje (-Qm).
K průběhu některých chemických výrob je
nutný zdroj tepla.
Endotermické reakce jsou chem.reakce,
při kterých se teplo spotřebovává (+Qm).
Tepelnými změnami při chem.reakcích se
zabývá termochemie.
Molární teplo

Molární reakční teplo chem.reakce je
množství tepla, které se uvolní nebo
spotřebuje při stechiometrickém průběhu
chem.reakce.Molární reakční teplo se značí
Qm, jednotou je kJ/mol.
NaOH + HCl
Qm = -56 kJ/mol
 2 H2O
Qm = +457 kJ/mol

H2O + NaCl
reakce exotermická
2 H2 + O2
reakce endotermická
Molární teplo

Molární reakční teplo reakce přímé a reakce
zpětné, které probíhají za stejných podmínek,
je až na znaménko stejné.
Fotosyntéza:
6CO2 + 6H2O
Qm = + 2824 kJ/mol
 Dýchání:
C6H12O6 + 6O2
Qm = -2824 kJ/mol

C6H12O6 + 6O2
reakce endotermická
6CO2 + 6H2O
reakce exotermická
Tepelné reakce
Exotermická reakce
(výbuch sopky)

Obr. 1
Endotermická reakce
(ohřev vody)

Obr. 2
Použité zdroje:
BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN 80-7168-880-0.
Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit. 2011-07-15]. Dostupné z WWW: <http://www.wikipedia.cz>.
Snímek 1:Stránka bez názvu [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. Stránka bez názvu. Dostupné z WWW:
<http://www.ropacek.cz/o_j/img/pruvodce1.gif>.
Snímek 5:obrázek 1:Tapeta Sopka na Costa Rice 800x600, 1024x768, 1600x1200 | Krajiny | Tapety na plochu | Superhry.cz: [online]. 2011
[cit. 2011-08-22]. Tapeta Sopka na Costa Rice 800x600, 1024x768, 1600x1200 | Krajiny | Tapety na plochu | Superhry.cz:. Dostupné z
WWW: <http://data4.superhry.cz/superhry/TSO_40e1f8z/800/006/6420-800.jpg>.
Snímek 5:obrázek 2:TLC : Family, Home, Style, Cooking: [online]. 2011 [cit. 2011-08-22]. TLC Cooking "Ultimate Guide to Campfire
Cooking":. Dostupné z WWW: <http://static.howstuffworks.com/gif/campfire-cooking-1.jpg>.