Transcript stáhnout

Latinská Amerika
Mexiko
9
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Mexiko
Video
Turistika
Hospodářství
Obyvatelstvo a sídla
Přírodní poměry (povrch, podnebí)
Spojené státy mexické − základní údaje o zemi
Konec práce: klávesEsc.
Mexiko – základní údaje
 Dokážete doplnit základní údaje o zemi
výběrem z možností, bez použití jiných zdrojů?
Oficiální název:
Spojené státy mexické
Mexiko vzniklo po získání nezávislosti na
?
v roce 1810. S rozlohou
území (téměř 2 miliony km²) je na
?
místě a počtem obyvatel (přes 110 milionů) na
místě na světě.
?
4
Oficiálním jazykem je
?
a většina obyvatel (cca 90 %) jsou
Konstituční monarchie
?
Měnou je
Jaké státní zřízení má Mexiko?
.
?
Parlamentní federativní republika
Prezidentská federativní republika
kontrola
Parlamentní monarchie
Povrch
 S využitím animace, atlasu a nabídnutých odkazů
na internetu odpovězte na následující otázky:
• Která dvě horská pásma lemují Mexickou
plošinu?
• Jakých nadmořských výšek plošina dosahuje?
• Ve kterých oblastech Mexika je nejvíce činných
sopek a časté zemětřesení? Proč právě tam?
Litosférické desky
• Jak silné bylo zemětřesení v roce 1985 a které
město zasáhlo nejvíce? Jaké mělo následky?
Zemětřesení v
Mexiku
Popocatépetl
Informace a legenda o
sopce
Co se stalo na poloostrově Yucatán před 25 miliony let?
Povrch Mexika
5
amimace
Nejvyšším vrcholem Mexika
(5636 m n. m.) je sopka:
Popocatépetl
Colima
Citlaltépetl (Pico de Orizaba)
Zajímavost
foto
Podnebí
 Porovnejte průměrné teploty a roční úhrny srážek severní a jižní
části země a dále Mexické plošiny a pobřeží. Údaje porovnejte
s mapou hustoty osídlení. Využijte také atlas.
Klikněte pro zvětšení
Průměrné teploty vzduchu
 Rozhodněte, které výroky platí, a označte je kliknutím:
• V severní části území převažuje vlhké tropické podnebí, v jižní části je více
srážek.
• U pobřeží je vyšší koncentrace obyvatel z důvodu příznivějších klimatických
podmínek.
10
Průměrný roční úhrn srážek
• Oblast kolem Tehuantepecké šíje patří mezi nejdeštivější.
• U pobřeží je vlhké dusné podnebí, podmínky pro život jsou příjemnější spíše v
náhorní plošině ve vyšších nadmořských výškách.
• Na jihu se dělí rok na období sucha a dešťů. Deště dosahují maxima v letních
měsících.
• Zvláště Kalifornský poloostrov a severní část západního Mexika má málo
srážek. To ovlivnilo i osídlení.
• Na východním pobřeží závisí srážková činnost v létě na pasátu vanoucím z
Atlantiku, v zimě na větru ze severu. Pacifické pobřeží je sušší.
11
Hustota osídlení
• Země se dělí na čtyři výšková podnební pásma. Nejteplejším je tierra helada s
průměrnou teplotou přes 23 °C.
• Druhým nejstudenějším pásmem je tierra fría do 2500 m n. m. s teplotou méně
než 17 °C.
kontrola
9
Vegetace
 Porovnejte vegetaci severní
a jižní části Mexika. Popište
rozdíly.
foto
foto
foto
foto
foto
12
 Dokážete přiřadit názvy výškových stupňů a popsat
rostlinstvo?
tierra
metry
?
4500
?
3600
?
Výšková stupňovitost
v Mexiku
V severní části Mexika a severněji , v
americké Arizoně, můžeme najít kaktusy
dosahující výšek až 18 m. Mají svícnovitě
větvený stonek a první květy v přírodě se
objevují na jedincích starých přibližně 75
let. Kaktus je známý pod indiánským
názvem:
Aztekium
1800
?
Saguaro
750
?
Thelocactus
Národní park Cañón del Sumidero
Zajímavost
Na kaňon, který se nachází v mexickém státě Chiapas,
se váže smutný příběh z historie. Při kolonizaci Španěly
původní obyvatelé raději, než by se vzdali své kultury, páchali
hromadné sebevraždy skokem ze stěn kaňonu. Jiní se ukryli v
jeskyních po celém kaňonu až do poslední chvíle, kdy byl
jejich vůdce (Chiapaneca) zajat. Jakmile dobyvatelé zajali
posledního náčelníka, přivázali ho ke stromu v Chipa De
Corzo a upálili jej zaživa. Legendární strom stále stojí na
místním náměstí dodnes.
Kaňon se táhne od městečka Chiapa de Corzo až po…?...
na řece Grijalva. Žulové stěny kaňonu dosahují výšek přes
700 metrů.
23
Cañón del Sumidero
 Vyhledejte na internetu
a vyberte jednu ze tří
možností.
 Jaký rekord se váže ke
správné odpovědi?
Co se nachází na řece
Grijalva?
vysoký vodopád
hráz přehrady
Google
Chiapa de Corzo
velký meandr
Obyvatelstvo
Původní obyvatelé
Teotihuacán − „místo, kde je hojnost bohů”
Pohled z pyramidy Měsíce
 Na mapě jsou vyznačena centra nebo kultovní
místa nejvýznamnějších předkolumbovských
civilizací. Dokážete přiřadit popis?
Nápověda
?
23
?
Chichén
Itzá
Tula
Jaký je název hlavní ulice v
Teotihuacánu k pyramidám Slunce a
Měsíce?
Cesta smrti
?
Teotihuacán
La Venta
Cesta mrtvých
?
Cesta zrození
kontrola
Obyvatelstvo
Mexičané patří k národům s vysokou mírou
soudržnosti, která spočívá především v silné
náboženské víře a početné rodině. Čím více členů
rodina má, tím se o ní více mluví a tím více je ve
společenských poměrech uznávanější.
 Prohlédněte si graf vývoje počtu obyvatel a
věkovou pyramidu Mexika. Je patrná nějaká
změna ve vývoji počtu obyvatel v posledních
letech?
18
Vývoj počtu obyvatel (miliony)
150
O jaký typ věkové pyramidy
obyvatelstva Mexika se jedná?
Zdroj dat: 14
100
Regresivní typ
50
0
Progresivní typ
1900
1920
1940
1960
1980
Věková pyramida
1990
2000
2010
Stacionární
Obyvatelstvo
 Dokážete přiřadit ke grafům legendu? Kontrolu správnosti
proveďte po přečtení textu demografie a náboženství.
Demografie a náboženství Mexika
Rasové složení
?
?
?
17
Kdo je patronem Mexika?
Náboženství
Každoročně se koná kult …?..., patronky Mexika,
který vrcholí 12. prosince, v den jejího prvního
údajného zjevení v Mexiku.
?
?
Panny Marie
Guadalupské
?
Panny Marie
Méridské
Panny Marie
Monterreyské
Míra urbanizace
Jaký lze očekávat vývoj? Zvyšování míry
urbanizace, nebo její snižování?
?
?
Zdroje dat: 3,14
Obyvatelstvo
Migrace
Kolik bylo imigrantů do USA v době
(rok 2000), kdy byla nelegální
migrace na vrcholu?
 Jaké jsou důvody migrace obyvatel Mexika
do USA?
 Jaký je současný trend v migraci − roste
počet emigrantů do USA?
150 tisíc
Informace najdete ve zprávě portálu iDnes.cz.
300 tisíc
Migrace do USA
1,6 milionu
Obyvatelstvo
Indiánské obyvatelstvo
Největší podíl indiánského obyvatelstva je na jihu
Mexika a většina z nich žije v chudobě.
Guerillové hnutí Zapatovy armády
národního osvobození působí v
horských oblastech Guatemaly a
mexického státu …?
 Kdo hájí jejich zájmy v úsilí o zlepšení života?
Chiapas
 Kdo byl Emilian Zapata?
Oaxaca
Zapatisté
Puebla
Organizovaný zločin
Velkým problémem v Mexiku je organizovaný
zločin. Mexiko vyhlásilo boj drogovým gangům v
roce 2006. V této souvislosti od té doby zemřelo
v Mexiku přes 50 tisíc lidí.
Oblast státu Guerrero (jeden z
nejnebezpečnějších státu Mexika)
je využívána hlavně pro pěstování
konopí a také máku k výrobě …
kokainu
opia
video:
Boj drogových gangů
(1 min.)
Článek
ČT
LSD
Obyvatelstvo
V katolickém Mexiku se říká, že každý den je
fiesta. Většina svátků je katolických, a
Mexičané jich určitě slaví víc než jakákoliv jiná
země na světě. Každý den má svátek ….
(více v článku NATIONAL GEOGRAPHIC)
Fiesta v Mexiku
Článek NATIONAL GEOGRAPHIC
Jak se říká jedné z nejdůležitějších fiest –
masopustu v maskách a kostýmech, která trvá
celých devět dní, tancuje se při ní, slaví se, hojně
jí, pije tequila a volí královna?
22
K tradičním mexickým sportovním zábavám
patří …?... Vychází ze základních činností
tamních mexických kovbojů. Úkolem charrose,
krotitele divokých koní, je umění vrhat lasem,
dlouhodobě se udržet na divokém koni, zkrotit
divokého koně, postavit dobytek trhnutím za
ocas.
Carnaval
Carne
Rodeo
Rancherada
Tex-Mex
Car-Mex
Charreada
Toro
Sídla
 Určete podle obrázku a textu (bez využití atlasu a
jiných zdrojů) čtyři nejlidnatější města Mexika
Pořadí podle počtu obyv.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C
D
A
B
Kolik milionů obyvatel má aglomerace hlavního města?
Guadalajara leží v jižní části pásma Sierra Madre Occidental.
Město je pojmenováno podle španělského města Guadalajara.
Název pochází z arabštiny a znamená „řeka tekoucí mezi
skalami“. Počet obyvatel aglomerace je pětinový oproti hlavnímu
městu. Monterrey je přezdíváno „La Capital del Norte“. Leží na
100. rovnoběžce v horském pásmu Sierra Madre Oriental.
Aglomerace má zhruba 3,5 milionu obyvatel, o půl milionu méně
než druhá nejlidnatější aglomerace Mexika. Ciudad de México
leží jižně od obratníku Raka. 72 km východním směrem se
nachází druhá nejvyšší Mexická sopka. Aglomerace města má
desetkrát více obyvatel než Puebla, které leží v blízkosti tří
sopek (nejznámější je Popocatépetl). Jeho aglomerace má o
polovinu méně obyvatel než Guadalajara.
4
Které z měst bylo založeno začátkem 16.
století na ruinách bývalého hlavního
města Aztéků, Tenochtitlánu?
Guadalajara
Pueblo
Ciudad de México
Monterrey
kontrola
Ciudad de México
 Jaká jsou „nej“ mexické metropole? Jedno z uvedených
„nej“ neplatí. Přijdete na to které?
1. Ciudad de México patří mezi města s největšími sociálními rozdíly
mezi obyvateli jednotlivých čtvrtí..
2. Je největší aglomerací v Latinské Americe.
3. Nejrozlehlejší město světa.
4. Na náměstí se nachází největší katedrála Latinské Ameriky −
Metropolitní katedrála.
5. Najdeme zde nejvyšší budou Mexika a celé Latinské Ameriky.
6. Patří mezi nejnebezpečnější místa v Mexiku.
7. Náměstí Zócalo je druhé největší náměstí na světě.
8. Druhá největší svatyně světa – chrám Panny Marie Guadalupské pro
deset tisíc věřících.
4
Jaký tvar mají mít zemědrapy v
Ciudad de México?
9. Leží ve výšce 2000 m n. m. a je tak nejvýše položené hlavní město
Latinské Ameriky.
čtyřboký jehlan
10. Zdejší Metro je třetí nejvytíženější na světě (za metry v Moskvě
a Tokiu).
trojboký jehlan
11. Nejlidnatější hlavní město španělsky mluvícího státu.
Největší světové
aglomerace
Ciudad de México
Mexiko.travelon.cz
komolý jehlan
kvádr
Zemědrap
Sídla
 Poznáte, které známé
turistické letovisko je na
fotografii?
Nápověda:
• pobřeží Tichého oceánu
• mexický stát Guerrero
Jaké město je na fotografii?
Tijuana
Zajímavost
− články o městě
Mazatlán
Acapulco
Veracrus
21
Hospodářství
 Přečtěte text a označte, která tvrzení
jsou pravdivá:
text
• Mexiko je významně závislé na trzích USA.
• V produkci oceli je na druhém místě na světě za Brazílií. Většina
výrobků vyváží do USA.
Mexiko je společně s
Kanadou a USA členem
ekonomického
integračního společenství
s názvem:
• Mexiko je druhým největším producentem ropy v Latinské Americe.
• 60 % vytěžené ropy zpracuje a spotřebuje.
• Nejvýznamnější plodinou rostlinné výroby je kukuřice (5. místo v
produkci na světě).
• V živočišné výrobě je nejdůležitější chov hovězího dobytka (6. místo na
světě).
OAS
NAFTA
• Podílem 85 % na tvorbě DPH je sektor služeb nejvýznamnějším
sektorem ekonomiky.
• Celkový podíl zahraničních turistů na mexickém cestovním ruchu
dlouhodobě klesá.
• Maquiladoras jsou montovny řízené zahraničním kapitálem, které se
nacházejí převážně na východním pobřeží Mexického zálivu.
kontrola
CAFTA
CEFTA
Turistické destinace
 Vyberte pět míst v Mexiku, které byste chtěl/a
navštívit, vytvořte pořadí. Vyhledejte na internetu,
anebo využijte nabídnuté odkazy. Místa dopište
do pyramidy.
Mexiko.travelon.cz
Top 5 míst
Mexiko.orbion.cz
Jídlo
 Jaký tip na mexické jídlo byste dali svým přátelům? Co jim doporučíte na
přípitek?
Jídlo a pití v Mexiku
Mexická jídla
Ekonomická situace v Mexiku je významným způsobem ovlivňována hospodářstvím USA, na jejichž
trzích je Mexiko do velké míry závislé. Dalšími faktory, které ovlivňují vývoj ekonomiky Mexika, je vývoj cen
ropy a světové ekonomiky a situace na zahraničních trzích.
Průmysl je zaměřen především na zpracovatelský průmysl, přičemž mezi hlavní odvětví se řadí
petrochemie, ropný průmysl, potravinářský průmysl, strojírenství, textilní a kožedělný průmysl. Značný
význam má také metalurgie, těžba uhlí a drahých kovů (stříbro, mangan, měď, zinek), dřevozpracující,
papírenský a tabákový průmysl. Část průmyslové výroby je soustředěna do tzv. maquiladoras, tj.
montoven řízených zahraničním, zejména americkým kapitálem, které se nacházejí převážně právě při
hranici s USA a na jihu země. Mexiko je mezi latinskoamerickými zeměmi na druhém místě v produkci
oceli a 90 % výrobků se exportuje do USA. V těžbě ropy v patří mezi největší producenty Latinské Americe
a mexická firma PEMEX je třetí největší společností v těžbě ropy na světě. Vyváží se cca 60 % vyrobené
ropy, ale převážně nezpracované, protože chybí výrobní kapacity. Největším odběratelem jsou Spojené
státy americké.
Podíl zemědělské výroby, lesnictví a rybolovu na tvorbě HDP tvoří zhruba 4 %. Ze zemědělských
produktů je na prvním místě kukuřice, která je hlavní potravinou v zemi (5. místo v produkci na světě).
V živočišné výrobě je nejvýznamnější produkce drůbežího masa (6. místo na světě). Klíčovým obchodním
partnerem ve vývozu i dovozu zemědělských produktů jsou stejně jako v jiných odvětvích USA.
Sektor služeb je nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky (podíl na tvorbě DPH cca 60 %). Jeho
nejvýznamnější součástí je oblast cestovního ruchu, hotely, obchody a restaurace. Příjmy z turistiky
představují pro Mexiko třetí největší zdroj deviz. Celkový podíl zahraničních turistů na mexickém
cestovním ruchu však dlouhodobě klesá. Problémem zůstávají investice, hlavně pak zastaralá
infrastruktura, vysoká kriminalita směřující převážně na zahraniční turisty, a ekologické problémy
znečištění vzduchu a mořské vody a celkové znečištění životního prostředí, s čímž souvisí i nedostatek
vody. Tento problém je prastarý a trvale neřešený z důvodu chybějících státních dotací, které by směřovaly
do struktury životního prostředí.
Použité zdroje: 1,3,7


A. Ciudad de México
1.
D. Guadalajara
2.
C. Monterrey
3.
B. Pueblo
4.
Aglomerace hlavního města má více než 20 milionů obyvatel.
Průměrná roční teplota vzduchu (°C)
10
Průměrný roční úhrn srážek (mm)
11
Na
Nejvyššími
jihu
vystupuje
horami
významné
tohoto
vulkanického
pásmo
spásmy
několika
pásma
menšími
jsou
Citlaltépetl
pohořími,
(5636
která
m)
tvoří
Při
Tato
Kalifornským
obou
část
oceánech
území
Většinu
poloostrovem
bývá
vápencového
ohraničena
postihována
se
horskými
Yucatánského
po
zemětřeseními
celé
délce
poloostrova
pohoří
tektonického
táhne
Sierra
horský
tvoří
Madre
původu,
masiv
nížina.
Oriental
nejvyšším
a Sierra
Centrální
Většinu
část
území
území
vyplňuje
Mexikanáhorní
tvoří
severoamerická
plošina
sse
nadmořskýma
kordillerská
výškou
soustava.
vs projevem
rozpětí
odje
jihomexické
vulkanické
a Popocatépetl
pásmo
Cordillera
(5452
m)jeskyně.
Neovolcánica.
Ve vápencích
i vrcholem
občasná
Madre
jsou
přes
četné
Occidental.
3000
zatopené
činnost.
m n.m.
1500
dosopečná
2500
m
n.m.
15
Citlaltépetl
vulkanické pásmo
(5636 m n.m.)
(Cordillera Neovolcánica)
Popocatépetl
5452 m n.m.
Zpět
14
4
Hustota osídlení
Obyv./km²
9
Věková pyramida Mexika, 2009 (miliony)
13
Správné řešení
• V severní části území převažuje vlhké tropické podnebí, v jižní části je více
srážek.
• U pobřeží je vyšší koncentrace obyvatel z důvodu příznivějších klimatických
podmínek.
• Oblast kolem Tehuantepecké šíje patří mezi nejdeštivější.
• U pobřeží je vlhké dusné podnebí, podmínky pro život jsou příjemnější spíše v
náhorní plošině ve vyšších nadmořských výškách.
• Na jihu se dělí rok na období sucha a dešťů. Deště dosahují maxima v letních
měsících.
• Zvláště Kalifornský poloostrov a severní část západního Mexika má málo
srážek. To ovlivnilo i osídlení.
• Na východním pobřeží závisí srážková činnost v létě na pasátu vanoucím z
Atlantiku, v zimě na větru ze severu. Pacifické pobřeží je sušší.
• Země se dělí na čtyři výšková podnební pásma. Nejteplejším je tierra helada s
průměrnou teplotou přes 23 °C.
• Druhým nejstudenějším pásmem je tierra fría (do 2500 m n. m.) s teplotou
méně než 17 °C.
Zpět
Olmékové
Mayové
Toltékové
Chichén
Itzá
Tula
Teotihuacán
La Venta
Aztékové
Aztékové osídli Teotihuacán kolem roku
1300 − sedm set let po té, co bylo toto
místo opuštěno jednou z mezoamerických
kultur.
Pohyb litosférických desek
16
Správné řešení
• Mexiko je významně závislé na trzích USA.
• V produkci oceli je na druhém místě na světě za Brazílií. Většina výrobků vyváží do
USA.
• Mexiko je druhým největším producentem ropy v Latinské Americe.
• 60 % vytěžené ropy zpracuje a spotřebuje.
• Nejvýznamnější plodinou rostlinné výroby je kukuřice (5. místo v produkci na světě).
• V živočišné výrobě je nejdůležitější chov hovězího dobytka (6. místo na světě).
• Podílem 85 % na tvorbě DPH je sektor služeb nejvýznamnějším sektorem ekonomiky.
• Celkový podíl zahraničních turistů na mexickém cestovním ruchu dlouhodobě klesá.
• Maquiladoras jsou montovny řízené zahraničním kapitálem, které se nacházejí
převážně na východním pobřeží Mexického zálivu.
Zpět
Mexiko vzniklo po získání nezávislosti na Španělsku v roce 1810.
S rozlohou území (téměř dva miliony km²) je na 13. místě a počtem
obyvatel (přes 110 milionů) na 11. místě na světě. Oficiálním
jazykem je španělština a většina obyvatel (cca 90 %) jsou katolíci.
Měnou je mexické peso.
Zdroje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Anděl, Jiří. a kol. Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2010.
Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2007, 2008. 2. vyd.
Hanus, M.; Šídlo, L. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání.
NordNordWest [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_location_map.svg?uselang=cs>.
Carport [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_relief_location_map.jpg?uselang=cs>.
Mario Fuente Cid [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mexico_estados_densidad.svg>.
BusinessInfo.cz. Mexiko: Ekonomická charakteristika země [online]. 2011. [cit. 2012-04-06]. Dostupný z WWW:
<http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm>.
Jorge 270. [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cd._de_México_Collage.jpg>.
scout370. [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico-geostub_icon.svg>.
Jackaranga. [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_mean_temp_annual.png>.
Jackaranga. [cit. 2012-03-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_precip_annual.png>.
JGHowes. [cit. 2012-03-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saguaro_cactus_in_Arizona.jpg>.
Demmo. [cit. 2012-03-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mexicopop.svg>.
en.wikipedia.org. Demographics of Mexico. [online]. 16.3. 2012. [cit. 2012-04-06]. Dostupné na WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Mexico>.
D. Lazarus. [cit. 2012-03-09]. Volné dílo. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Popocatepetldesdecuijingo.jpg?uselang=cs>.
Jklamo. [cit. 2012-03-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plates_tect_cs.svgs>.
[cit. 2012-03-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW : <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexicans_different_races.png>.
Sirlex1. [cit. 2012-03-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexican-music.jpg>.
Anděl, Jiří. a kol. Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2010.
Maas, W. 100 nejkrásnějších měst světa. Rebo Productions CZ. Dotisk 1. vydání 2003.
BlackWaterPatrol [cit. 2012-03-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW :
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acapulco,_Mexico.jpg?uselang=cs>.
Christian Fierro. [cit. 2012-03-12]. V licenci Creative Commons domain dostupný na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charreada.jpg>.
SElefant. [cit. 2012-03-12]. ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW :
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_SunMoonPyramid.jpg?uselang=cs>.
Harenburg, J. [cit. 2012-03-13 ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW :
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canyon_sumidero_desde_arriba.jpg>.