Az átvezetés szolgáltatás

Download Report

Transcript Az átvezetés szolgáltatás

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének
elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és
szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt
Az átvezetés szolgáltatás - módszertan
bemutatása
Előadó: Füzessy Józsefné vezető szakértő
2014. április 29. Danubius Hotel Gellért
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az Átvezetés szolgáltatás-módszertan
kidolgozásának célja:
a tranzit foglalkoztatásban dolgozó megváltozott
munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra
történő átvezetésének segítése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A szolgáltatás célcsoportjai:
• az akkreditált munkahelyeken tranzit foglalkoztatás
keretében foglalkoztatott munkavállalók (döntően a
B1és C1 kategória);
• akkreditált foglalkoztatók;
• nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A fejlesztés során hat szolgáltatást dolgoztak ki a
szakemberek:
1. Kapcsolatfelvétel tájékoztatás;
2. Profilok készítése;
3. Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás előkészítése;
4. Felkészítés
a
nyílt
munkaerő-piacra
történő
kilépésre;
5. Átvezetés a nyílt munkaerő-piacra;
6. Intenzív munkahelyi támogatás és utókövetés
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az egyes szolgáltatásokat tovább bontották:
• az akkreditált foglalkoztatónak,
• a megváltozott munkaképességű ügyfélnek,
• és a nyílt munkaerő-piaci
szolgáltatási elemekre.
munkáltatónak
szóló
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Kik végezhetik a szolgáltatásokat?
A
szolgáltatásokat
a
foglalkozási
szolgáltató
és/vagy
az
akkreditált
szakemberei egyaránt végezhetik.
rehabilitációs
foglalkoztató
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A szolgáltatás dokumentációja
A
dokumentáció,
az
adatlapok
vezetése
a
szolgáltatásnyújtás alapfeltétele, azonban a formája és
tartalma ajánlatnak tekinthető.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
1. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
A szolgáltatási folyamat szereplői – akkreditált
foglalkoztató, ügyfél, nyíltmunkaerő-piaci munkáltató,
egyéb partnerek – kapcsolatba lépnek egymással, és
együttműködési szándékukat fejezik ki, amely írásban is
rögzítésre kerülhet.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az akkreditált foglalkoztatókkal való
kapcsolatfelvétel tevékenységei:
• tájékozódás a térség aktuális munkaerő-piaci
helyzetéről, akkreditált foglalkoztatóiról
• akkreditált foglalkoztatók személyes felkeresése
• szándéknyilatkozat aláírása
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel
tevékenységei:
• az érintett munkavállalók tájékoztatása
• ügyfelek dokumentációjának áttekintése, az ügyfelek
kiválasztása
• személyes kapcsolatfelvétel az ügyféllel
• az
ügyfél
szolgáltatási
folyamatba
való
bekerülése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A nyílt munkaerő-piaci munkáltatókkal való
kapcsolatfelvétel tevékenységei:
• tájékozódás a térség munkáltatóiról
• munkáltatói lista elkészítése
• kapcsolatfelvétel
és
személyes
találkozó
munkáltatókkal
• megállapodás a további együttműködésről
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A partnerekkel való kapcsolatfelvétel
tevékenységei:
• a térségben található intézmények és egyéb
szervezetek számbavétele
• a partnerek személyes felkeresése
• az együttműködés területeinek egyeztetése
• szándéknyilatkozat a további együttműködésről
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
2. Profilok elkészítése
A munkavállalóról, az akkreditált foglalkoztatóról és a
nyílt
munkaerő-piaci
foglalkoztatást
vállaló
munkáltatóról információk összegyűjtése, amelyek
elősegítik a nyílt munkaerő-piaci kivezetést.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az akkreditált foglalkoztatói profil elkészítésének
tevékenységei:
• az akkreditált foglalkoztató általános adatainak
összegyűjtése, elemzése
• a tranzitfoglalkoztatás felmérése
• a telephelyek felmérése
• az
akkreditált
foglalkoztató
profiljának
elkészítése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az ügyfélprofil elkészítésének tevékenységei:
• dokumentumelemzés
• személyes interjú készítése
• konzultáció szakemberekkel, speciális vizsgálatok
igénybevétele
• összefoglaló vélemény, ügyfélprofil készítése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A nyílt munkaerő-piaci munkáltatói profil
elkészítésének tevékenységei:
•
•
•
általános felmérés
dokumentumban rögzítés
lehetséges munkakörök feltérképezése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
3. Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás
előkészítése
Kiválasztásra és megajánlásra kerülnek azok a
szolgáltatási elemek, amelyek segítik a nyílt munkaerőpiaci kihelyezés előkészítését.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az akkreditált foglalkoztatónak nyújtott
szolgáltatások:
• szolgáltatási kosár összeállítása a profil alapján
• konzultáció
az
átvezetéshez
kapcsolódó
együttműködés tartalmáról, megvalósításáról
• együttműködési megállapodás előkészítése és
megkötése a szolgáltató és az akkreditált
foglalkoztató között
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az ügyfél nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatását
előkészítő tevékenységek:
• az
ügyfél
szükségleteire,
igényeire
szolgáltatások meghatározása, szolgáltatási
megajánlása
• Egyéni Munkavállalási Terv elkészítése
• Együttműködési Megállapodás aláírása
épülő
kosár
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A nyílt munkaerő-piaci
ajánlott szolgáltatások:
•
•
•
•
munkáltatók
akadálymentesítési tanácsadás
jogi tanácsadás
érzékenyítő tréning
munkáltatói workshop
számára
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
4. Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra történő
kilépésre
• az akkreditált foglalkoztatók felkészítése, hogy
átvezetést
eredményesen,
a
gazdasági
érdekeikkel
összeegyeztethetően
tudják
biztosítani
• a
munkavállaló
munkaalkalmasságának
fejlesztése az Egyéni Munkavállalási terv alapján
• a nyílt munkaerő-piaci munkáltatónál a konkrét
munkahely felmérése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az akkreditált foglalkoztató felkészítésének
tevékenységei:
• érzékenyítő, motivációs tréningek szervezése
• tapasztalatszerző workshop megszervezése
• munkaerőigényre vonatkozó információnyújtás
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az ügyfél felkészítése a nyílt munkaerő-piaci
munkavállalásra:
• az Egyéni Munkavállalási Terv kivitelezése, az ügyfél
felkészítése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Nyílt munkaerő-piaci munkáltató részére nyújtott
szolgáltatás – Konkrét munkahely felmérése:
• a kiválasztott munkahely/munkakörnyezet
feltérképezése
• a kiválasztott munkakör elemzése
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
5. Átvezetés a nyílt munkaerőpiacra:
• lezárul az ügyfél foglalkoztatása az akkreditált
foglalkoztatónál
• az ügyfél felkészült a nyílt munkaerő-piaci
munkavállalásra
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az átvezetés akkreditált foglalkoztatói
folyamatainak tevékenységei:
•
•
•
•
az akkreditált foglalkoztató tájékoztatása
konzultáció
munkaviszony megszüntetése
RSZSZ tájékoztatása a tranzitfoglalkoztatás
befejezéséről
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az átvezetés ügyfélfolyamatának tevékenységei:
Munkaközvetítés:
• tájékoztatás konkrét álláslehetőségről
• a felvételi eljárás támogatása
Munkaszerződés megkötésének támogatása.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az átvezetés folyamatai a nyílt munkaerő-piaci
munkáltató számára:
• tájékoztatás – ügyfelek bemutatása
• a felvételi eljárás támogatása
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
6. Intenzív munkahelyi támogatás és
utókövetés:
A szolgáltatási folyamat utolsó szakaszában az ügyfél
intenzív munkahelyi támogatása és az utókövetés zajlik.
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Az ügyfél intenzív munkahelyi támogatása és
utókövetése:
I. Az ügyfél intenzív munkahelyi támogatásának
biztosítása
• a munkahelyre való eljutás támogatása
• a munkahely fizikai környezet megismerése
• a munkafolyamat betanítása stb.
II . Utókövetés
• rendszeres konzultáció a munkáltatóval
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
A munkáltató intenzív támogatása,utókövetés
tevékenységei:
I. Az intenzív munkahelyi támogatás biztosítása
• a munkatársak csoportos érzékenyítése
• munkatársak egyéni támogatása
II . Utókövetés
• rendszeres konzultáció a munkáltatóval
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
Köszönöm a figyelmet!
Füzessy Józsefné
vezető szakértő
[email protected]