De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Download Report

Transcript De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

De markt voor wellnessvakanties:
profiel, wensen en voorkeuren
Congres 'Wellness, een vitale branche!'
Index
1. De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
2. Bestaande en potentiële markt voor special
interest vakanties
3. Wellnessvakanties: profiel, wensen en
voorkeuren
4. Conclusies
De markt voor
wellnessvakanties: profiel,
wensen en voorkeuren
Congres 'Wellness, een vitale
branche!'
NBTC-NIPO Research
Auteur
Kees van der Most
| © NBTC NIPO
De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Achtergrond
Aanleiding
De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld:
• Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa
• Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel
Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd?
Aanpak
•
•
•
•
Historische analyse
Omgevingsanalyse
Vraag- een aanbodanalyse
Expert interviews
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af
90%
80%
70%
75%
70%
68%
1980
1985
77%
79%
81%
81%
1995
2000
2005*
2010*
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1990
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink
toegenomen
3,00
2,43
2,50
2,00
1,84
2,58
2,57
1995
2000
2,77
2,84
2005*
2010*
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1980
1985
1990
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Buitenlandse vakanties groeien harder dan
binnenlandse
(x mln. vakanties)
20,0
14,6
15,0
11,4
10,0
10,8
Buitenland
+136%
7,5
5,0
0,5
1,6
1,2
2,8
2,2
0,0
1980
Binnenland
Ontwikkeling
1980-2010:
Binnenland
+55%
13,9
12,3
11,1
7,8
17,3
17,1
16,7
16,3
18,4
17,7
1985
1990
1995
2000
Buitenland (incl. ICA)
2005*
2010*
Buiten Europa
+460%
(v.a. 1990)
Buiten Europa
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Met name groei voor korte en middellange
vakanties
(x mln. vakanties)
14,0
12,0
10,7
9,1 9,4
10,0
8,0
6,0
4,0
11,6
10,6
10,1
12,9
11,5
10,7
12,0
11,2
8,1
8,0
6,5
12,2
7,9
5,8
4,7
8,4
6,9
Ontwikkeling
1980-2010:
Kort
+98%
Middellang
+138%
4,7
2,0
Lang
+50%
0,0
1980
1985
Kort (2-4 dagen)
1990
1995
2000
Middellang (5-8 dagen)
2005*
2010*
Lang (9+ dagen)
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Het marktomgevingsmodel
Economie
Demografie
Klimaatverandering /
duurzaamheid
Vakantieaanbod
Vraag naar
vakanties
Technologie
SociaalCultureel
Geopolitiek
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Relatie economie & vakanties
180
170
Index, 1997 = 100
160
Trendbreuk CVO
150
140
130
120
110
100
'97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09
Economische groei
Aantal vakanties
Koopkracht
Vakantiebestedingen
Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie
2011-2015:
Gevolgen van de crisis nog merkbaar
• Overheidstekorten wegwerken
Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015
Koopkracht onder druk
• Stijging ziektekosten
• Onvolledige indexatie pensioenen
Ontwikkeling enkele kerngegevens
2006
2007
2008
2009
2010
20112015
BBP*
3,4
3,6
2,0
-4,0
1,5
1,25
Werkloosheid (in % eindjaar)
5,5
4,5
3,9
4,9
5,5
6,75
Koopkracht*
2,4
2,2
-0,1
1,6
-0,5
-0,25
* Mutaties per jaar in %
Bron: CPB, 2010
2016-2020:
Economie zal weer gaan aantrekken
• Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad)
• “Eerst snoeien, dan groeien”
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Ontwikkeling Nederlandse bevolking
2010
2020
+/-
0-12 jr.
2.519
(15%)
2.358
(14%)
-6.4%
13-17 jr.
989
(6%)
977
(6%)
-1.2%
18-24 jr.
1.419
(9%)
1.457
(9%)
2.7%
25-34 jr.
1.987
(12%)
2.128
(13%)
7.1%
35-44 jr.
2.471
(15%)
1.990
(12%)
-19.5%
45-54 jr.
2.462
(15%)
2.410
(14%)
-2.1%
55-64 jr.
2.151
(13%)
2.336
(14%)
8.6%
> 65 jr.
2.538
(15%)
3.360
(20%)
32.4%
Totaal
16.536
(100%)
17.014
(100%)
2.9%
Bron: CBS
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Effect vergrijzing op de vakantiemarkt
Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers:
• Relatief veel 65-plussers
• Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan
 Positieve impact op participatie en frequentie
65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling
voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid)
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Economy of happiness
Van beleving naar verrijking
Het streven naar materieel geluk is
vervangen door de zoektocht naar
immateriële waarden (gezondheid,
schoonheid, zingeving e.d.)
Terug naar de oorsprong, niet
globaal, maar lokaal
Bewust worden van eigen roots
Authentieke ervaringen
Local cocooning
Bewuster leven
Werken om te leven ipv leven om te
werken
Eerlijk leven en duurzaam consumeren
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Vakanties in de toekomst: wat wil de
consument?
Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder
vaak of niet op vakantie willen?
42%
47%
Vaker
48%
45%
Even vaak
3%
3%
Minder vaak
2010
2007
6%
4%
Niet meer
3%
1%
Weet niet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Bron: Toekomstonderzoek 2010
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Vakanties in de toekomst: wat wil de
consument?
Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft.
Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven?
28%
28%
Vakanties/reizen
24%
Woning/wonen
28%
12%
12%
Vrijetijdsactiviteiten
7%
7%
9%
8%
7%
7%
Kleding
Auto
Multimedia
3%
2%
3%
3%
Eten & drinken
Diversen
Weet niet
5%
0%
8%
10%
2010
20%
30%
2007
Bron: Toekomstonderzoek 2010
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Vakanties in de toekomst: wat wil de
consument?
Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen?
23%
24%
Meer lang
47%
47%
Meer kort
27%
28%
Meer lang en kort
Anders
1%
1%
Weet niet
1%
0%
0%
10%
2010
2007
20%
30%
40%
50%
Bron: Toekomstonderzoek 2010
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Vakantiekengetallen
2008
2009
2010
2015
2020
15,5 mln.
15,6 mln.
15,6 mln.
15,8 mln.
16,1 mln.
81,6%
81,3%
81,5%
81,7%
82,5%
2,84
2,88
2,84
2,87
3,0
Vakantievolume (x mln.)
35,9 mln.
36,4 mln.
36,1 mln.
37,0 mln.
40,0 mln.
- Waarvan kort (2-7 dagen)
18,8 mln.
19,7 mln.
19,4 mln.
20,0 mln.
22,5 mln.
- Waarvan lang (8+ dagen)
17,1 mln.
16,6 mln.
16,8 mln.
17,0 mln.
17,5 mln.
Bevolkingsomvang* (x mln.)
Vakantieparticipatie
Vakantiefrequentie
*Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Groeiprognose alle vakantietypes 2020
Groeiprognose per type vakantie 2010 -2015 en 2016-2020 (in aantallen en procenten)
Aantal vakanties x 1.000
7.500
6.801 6.800
6.970
2010
2015
2020
5.820
5.000
0% +0,5
p.j. p.j.
5.229
5.060
4.970
4.780
4.160
3.768
1.535
1.690
-1%
p.j.
+4%
p.j.
+2%
p.j.
+4%
p.j.
+2%
p.j.
2.500
4.610
4.328
-1,5
p.j.
1.929 1.930 2.030
1.870
1.025 1.000 950
+2% +2%
p.j.
p.j.
0%
p.j.
-0,5 -1%
P.j. p.j.
+1%
p.j.
0
Bungalow
ICA
Kort hotel
Wintersport
City trips
Zon/vlieg Mid.
Zee
Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
Kamperen
Bestaande en potentiële markt voor
special interest vakanties
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Onderzoek naar Special interest vakanties
Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder
Groeiende populariteit van special interest-vakanties
Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches)
Eind 2009 een grootschalige screening onder 45.000 Nederlanders
Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties
Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de
vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties
Marktpotentie special interest vakanties
Bestaande markt
Potentiële markt
Vitaliteit
Cultuurvakantie
1.950.000
2.270.000
0,39
Wandelvakantie
1.520.000
2.070.000
0,44
Fietsvakantie
1.090.000
1.750.000
0,50
Avontuurlijke vak.
1.080.000
1.250.000
0,40
Natuurvakantie
860.000
1.290.000
0,54
Wellnessvakantie
430.000
890.000
0,68
Cruisevakantie
350.000
750.000
0,75
Zeilvakantie
270.000
370.000
0,50
Duikvakantie
260.000
430.000
0,57
Vrijwilligerswerk
240.000
350.000
0,57
Culinaire vakantie
190.000
470.000
0,75
Visvakantie
150.000
210.000
0,50
Godsdienstige vak.
140.000
190.000
0,56
Golfvakantie
110.000
180.000
0,52
Taalreis
110.000
240.000
0,76
80.000
220.000
0,77
Spirituele vakantie
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties
Wellnessvakanties: profiel, wensen en
voorkeuren
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
De vier kwadranten van Wellness
Bron: NBTC
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht
Bestaande markt
41%
Potentiële markt
59%
36%
Totaal Nederland (18+)
64%
49%
0%
20%
51%
40%
Man
60%
80%
100%
Vrouw
Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Groot aandeel 18-34 jarigen
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd
Bestaande markt
22%
Potentiële markt
21%
Totaal Nederland (18+)
11%
24%
23%
16%
0%
20%
18-24
19%
25-34
15%
22%
21%
40%
35-44
19%
60%
45-54
12% 8%
17%
11% 7%
16%
18%
80%
100%
55-64
65+
Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Lichte oververtegenwoordiging B-boven
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse
Bestaande markt
18%
Potentiële markt
17%
41%
Totaal Nederland (18+)
18%
38%
0%
43%
20%
A
40%
B-boven
28%
30%
30%
60%
B-onder
11%
11%
14%
80%
100%
C/D
Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Verwen- en ontspanbehandelingen populair
Welke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen?
En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit?
Behandeling gericht op verwennen
en ontspannen
52%
Naar de sauna
86%
29%
66%
Schoonheid- of beautybehandeling 11%
Behandeling gericht op gezondheid
en kuren
8%
Relatief veel
mannen
58%
Relatief veel
vrouwen
22%
0%
Belangrijkste activiteit
50%
100%
Wil activiteit ondernemen
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Man gaat met de partner, vrouw ook met
vriend(en)/ vriendin(nen)
Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen?
Totaal potentiële
wellnessvakantiegangers
7%
Vrouw
8%
Man 5%
Met niemand, alleen
64%
6%
50%
7%
21%
32%
88%
0%
20%
40%
60%
Met partner
Met het gezin/ de familie
2
3
4%3
80%
100%
Met vriend(in)/ vrienden/ kennissen
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Anders
Wellnessvakantie bij voorkeur in Nederland
Waar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen?
Nederland
59%
Duitsland
8%
Turkije
5%
Scandinavië
3%
België
2%
Oostenrijk
2%
Italië
2%
Spanje
2%
Portugal
2%
Frankrijk
2%
Oost-Europa
2%
Thailand
2%
Griekenland
1%
Zwitserland
1%
De Nederlandse Antillen
1%
Diversen
6%
0%
20%
40%
60%
80%
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Gelderland, Limburg populaire wellnessprovincies
In het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur?
Groningen
5%
Friesland
4%
Drenthe
7%
Overijssel
3%
Flevoland
2%
Gelderland
12%
Noord-Holland
3%
Zuid-Holland
5%
Utrecht
1%
Zeeland
4%
Noord-Brabant
5%
Limburg
12%
geen voorkeur
39%
0%
20%
40%
60%
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Wellness past vooral bij culinaire activiteiten
Met welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren?
Culinaire activiteiten, uit eten gaan
61%
Winkelen, funshoppen
60%
Zwemmen, zonnebaden
Vaker 25-44 jarigen,
jonge stellen, ouder
van gezinnen met
jonge kinderen
51%
Wandelen, fietsen
45%
Culturele activiteiten, musea,
bezienswaardigheden
Vaker hoogste
sociale klassen,
alleenstaande >
35 jaar, met
een voorkeur
voor buitenland
41%
Bezoek natuurgebied
33%
Bezoek strand
28%
Bezoek theater, schouwburg,
bioscoop
Vaker mannen,
wat oudere
leeftijdsklassen
22%
Watersport, varen, zeilen
6%
Wintersportactiviteiten
4%
0%
20%
40%
60%
80%
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend
Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie?
Totaal potentiële
wellnessvakantiegangers
18%
Voorkeur voor buitenland 3%
Voorkeur voor Nederland
40%
20%
25%
28%
0%
17%
20%
16%
30%
22%
54%
40%
10%
12% 5%1
60%
80%
100%
Weekend (2 dagen)
Lang weekend (3 of 4 dagen)
Midweek (5 dagen)
Week (6 of 7 dagen)
Langer dan een week (8 dagen of langer)
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming
73%
68%
71%
Zoekmachines op internet
Wanneer u een
wellnessvakantie
wilt gaan
ondernemen en op
zoek gaat naar
informatie hiervoor,
van welke
informatiebronnen
zou u dan gebruik
maken?
47%
45%
46%
Websites van accommodaties
38%
33%
36%
Tips van familie, vrienden
11%
Websites van bestemmingen
22%
13%
18%
Kranten, tijdschriften
10%
Reisbureau
18%
Websites van touroperators,
reisaanbieders
7%
16%
Voorkeur voor Nederland
29%
20%
14%
Website van een specifieke
aanbieder van wellnessvakanties
Radio, tv
29%
10%
Reisgidsen
Andere website
36%
21%
Voorkeur voor buitenland
9%
5%
7%
Totaal potentiële
wellnessvakantiegangers
4%
1%
3%
1%
2%
1%
0%
20%
40%
60%
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
80%
Voornamelijk direct bij accommodatie boeken
Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken?
Totaal potentiële
wellnessvakantiegangers
64%
Voorkeur voor buitenland
15%
47%
Voorkeur voor Nederland
20%
75%
0%
20%
40%
7%3%6%5%
14%
7% 6% 6%
12% 2%5%4%
60%
80%
100%
Direct bij de accommodatie
Via een algemene touroperator, reisorgansiatie (op internet)
Via een reisbureau (aan de balie)
Via een touroperator, reisorganisatie gespecialiseerd in wellnessvakanties
Via een plaatselijke VVV, toeristenbureau
Anders
Weet niet
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroep
Voor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid
te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden
uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen?
A
8%
B-boven
7%
B-onder
C/D
42%
39%
17%
40%
15%
29%
60%
20%
18%
35%
46%
10%
0%
26%
28%
60%
80%
3 3
De prijs hiervoor ligt
veelal tussen 200 en
300 euro, een
voorbeeld:
3
9%
2
100%
Tot 100 euro p.p.
100 tot 200 euro p.p.
200 tot 300 euro p.p.
300 tot 400 euro p.p.
400 tot 500 euro p.p.
500 euro of meer p.p.
Wandel- en
relaxarrangement
Veluwse bron:
 2 overnachtingen in De
Jonge Stee
 2 keer ontbijt & 3gangendiner
 1 dag toegang Veluwse
Bron, lunch, twee
behandelingen
Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: www.purewellnessplus.nl
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Conclusies
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Conclusies
1. Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren
2. Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel
3. Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van 25-34 jaar,
behorend tot B-bovenklasse
4. (Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm
5. Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland)
6. Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire
activiteiten en funshoppen
7. Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie
8. Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste
informatiebronnen
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies
Bedankt