SAMITA KOMERC d.o.o.

download report

Transcript SAMITA KOMERC d.o.o.

Informativna radionica o pripremi prijava u okviru Javnog poziva pilot projekta
„Poticanje energetske učinkovitosti“
Projekt zaštite okoliša sufinanciran
programom BAS EBRD-a
ANALIZA STANJA POSTROJENJA ZA UZGOJ PERADI ZA
IZDAVANJE OKOLIŠNE DOZVOLE
Zagreb, 19.04.2013.
Nataša Uranjek, dipl.ing.polj.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
EBRD Business Advisory Services (BAS)
Hrvatska
Poduzetnicima je ponuđena:
• bespovratna potpora za usluge poslovnog
savjetovanja u vrijednosti od maksimalno 75%
neto cijene usluge savjetovanja, što ne prelazi
10,000 EUR vrijednosti,
• pomoć pri odabiru odgovarajućeg poslovnog
savjetnika za rješavanje određenog poslovnog
problema
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Projekti implementacije EU direktive:
„Integrirano spriječavanje i nadzoru
onečišćenja (IPCC)”
ANALIZA STANJA
POSTROJENJA ZA UZGOJ
PERADI ZA IZDAVANJE
OKOLIŠNE DOZVOLE
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Konzultant – Zavod za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek
Zaštita na
radu
Zaštita od
požara
Zaštita
okoliša
Ispitni
laboratorij
Inspekcijsko
tijelo
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Poduzetnik - Samita komerc d.o.o.
Koprivnivnica
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
•
•
Dokumentacija
Tvrtka
– Prijava projekta (formular Prijavni obrazac)
– Profil tvrtke (Company Profile): kratak opis poslovanja tvrtke na engleskom jeziku (1/2 - 1 str.;
povijest, opis poslovanja, glavni klijenti, zaposlenici, izvoz i sl.)
– Dokumenti korisnika subvencije
•
•
•
•
•
•
Registracija trgovačkog suda (zadnja promjena i osnovna registracija, statut u
pričuvi, statistički broj po NKD i MB)
Financijski izvještaji za posljednje dvije godine
BON Plus i BON 2 (zadnji postojeći u tvrtki)
Izvod iz knjige dioničara (popis sa pečatom i potpisom direktora),
Popis vezanih društva,
Popis kredita koji se koriste (ne izvod iz banke/banaka o stanju kredita nego
knjigovodstvena evidencija sa stanjem pojedinog kredita); sa pečatom i potpisom.
– Ponude konzultanata (dvije do tri)
•
Nakon provedenog izbora najpovoljnijeg konzultanta, priložiti sve ponude u
pisanom obliku s objašnjenjem izbora.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Dokumentacija
• Konzultant
– Prijava konzultanta (formular Consultant Info)
– Projektni zadatak (formular Terms of Reference).
Uz TOR priložiti životopise konzultanata koji su
navedeni u TOR-u.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Provedba projekta
Faza 1
•
•
•
•
•
•
•
Opisane su postojeće građevine na farmi te podaci vezani sa zaštitom okoliša
kao što su:
Podaci o broju, vrsti, materijalu, kapacitetu, starosti, kostrukciji poda, itd.,
spremnika gnojovke.
Metode će se koristiti za punjenje, pražnjenje, čišćenje, itd., spremnika
gnojovke.
Metode za testiranje i osiguravanje integriteta skladišta.
Metode koje se koriste za kontrolu i sprečavanje onečišćenja u zrak, vodu i tlo.
Pojedinosti o vrsti i sadržaju gnoja koji se skladišti.
Dodatni podaci: broj životinja, udaljenost od stambenih područja, itd..
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Provedba projekta
Faza 2
prikupljenih podataka s
• Usporedba
NRT je postupak ocjene podataka
potencijalnih utjecaja na okoliš
određenog dijela proizvodnje i
pregled koje najbolje raspoložive
tehnike (BAT) koje farma primjenjuje
kako bi se spriječile, ili smanjile
emisije u zrak, tlo i vodu iz tih
aktivnosti.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Provedba projekta
Faza 3
•
•
•
Razvoj analize stanja.
U dokumentu se analiziraju aktivnosti
na farmi.
Za svako područje postoji NRT. Namjera
je da se NRT koje se koriste ili bi se
trebale koristiti na farmi uvrste u
dozvole kao uvjeti s kojima se farma
mora uskladiti.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
Zaključak
•
U izvješću se zaključuje da
peradarska farma Samita
komerc d.o.o. koristi najbolje
raspoložive tehnike s
maksimalnim prednostima za
okoliš uz minimalne troškove.
Da bi se uskladila s NRT
proizvođač mora uvesti
obogaćene kaveze u
proizvodnju.
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek
HVALA NA PAŽNJI!
Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d.
Nataša Uranjek,dipl.ing.polj
Tel: 031/25 11 49
E-mail:[email protected]
ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. Osijek