Obuka nepliva?a

download report

Transcript Obuka nepliva?a

INDIVIDUALNI SPORTOVI U
PROCESIMA VASPITANJA I
OBRAZOVANJA 1
OBUKA NEPLIVAČA
Doc. dr Bojan MEĐEDOVIĆ
([email protected])
FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM
Cilj obuke neplivača
• Priprema za samostalan i bezbedan boravak u
vodi...
• Usvajanje osnovnih motoričkih navika
neophodnih za održavanje na površini vode...
• Usvajanje osnovnih motoričkih navika
neophodnih za kretanje kroz vodu...
• Učenje osnovnih pokreta koji predstavljaju
sastavne delove svih plivačkih tehnika!
Obuka neplivača – redosled aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Navikavanje na vodenu sredinu (igre)
Uranjanje lica
Uzimanje vazduha
Pravilan položaj tela na vodi
Odraz-klizanje
Rad nogu
Rad rukama
Izranjanje
Navikavanje na vodenu sredinu
1. Navikavanje na vodenu sredinu,
uranjanje lica, uzimanje vazduha
•
•
Emotivni doživljaj – podsticaj za aktivniji rad učenika u školi
plivanja
Strah od vode? – pažnja usmerena na drugu stranu...
•
•
Igre:
Potapanje lica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vije – zadatak (staviti lice u vodu, ’’vija’’ hvata onog ko to
ne uradi)
Kipovi – prskanje vodom, ko duže izdrži nepomičan...
Trka – na različite načine...
Duvanje u vodu – razni zadaci...
Klackalica – jedan zaranja, a drugi izlazi i uzima vazduh...
Dan (izranjanje) – noć (zaranjanje)
Traženje predmeta
Pokazivanje predmeta, boja, brojeva
2. Pravilan položaj tela na vodi
• Horizontalni položaj
1. Imitiranje – ležanje na ivici bazena, prvom
stepeniku, drugom stepeniku, površini vode...
2. Voz – vučenje po površini vode
3. Guranje po površini vode (ko duže izdrži)
4. Zaron, hvat za kolena, i izron napovršini
Plutanje
• Prsno, leđno, i bočno plutanje na površini
vode
• Vodoravno plutanje držeći se za ivicu bazena
• Uspravno plutanje držeći se za ivicu bazena
• Podvodni položaj (zaranjanje) držaći se za kraj
bazena
• Aktivnosti disanja
• Korišćenje pomoćnih plutajućih sredstava
Prsno plutanje
• Za ivicu bazena, stopalima oslonjenim na dno,
trup opružen, brada na površini vode
• Uzimanje vazduha, zaron, brojenje do tri...
• Izduvavanje vazduha pod vodom, uz osećaj da
telo tone dublje i da se više oslanja na noge
• Sve to bez držanja za ivicu
• Držanje za ivicu, noge na površini vode
• Plutanje bez držanja, i bez odupiranja nogama
Pravilan položaj plutanja
• Ruke ispravljene u laktovima
• Gledati u dno bazena
• Noge opružene u kolenima
• Držanje daske sa 4,3,2,1 prstom
• Plutanje ‘’pečurka’’
Vežbe plutanja u plićaku
• Klečeći stav, sa rukama oslonjenim na dno
bazena, zaroniti lice u vodu i ispraviti jednu
nogu u kolenu
• Plutati sa opruženim nogana, ruke na dnu
• ‘’krokodil’’
Leđno plutanje
• U plitkoj vodi
• Uspostavljanje ravnoteže u plutanju na
leđima
• Stojeći, leganje u nazad
• Plutanje u leđnom položaju na leđima
3. Odraz-klizanje
• Klizanje po površini vode
1. Odgurivanje o dno bazena (brada na površini
vode pre odgurivanja)
2. Odgurivanje od ivice bazena (stomak, leđa,
bok) – ko će duže, sa raznim zadacima...
3. Pomoćna sredstva (daske, sunđeri...)
4. Rad nogu
• Na suvom
1. U sedećem položaju
2. U ležećem položaju (stomak, leđa)
• U vodi
1. U plićaku, oslanjanjem rukama na dno
2. Odgurivanje, klizanje, rad nogama (sa pomagalima,
bez pomagala...)
3. U parovima (jedan vuče, drugi radi nogama)
4. U dubljoj vodi, držanjem za dasku rad nogama...
5. Rad ruku
• Na suvom
1. Imitacija zaveslaja, u ležećem položaju na klupi, na ivici bazena
(ruka kroz vodu)
2. Imitacija zaveslaja u stojećem stavu, pretklonu...
Imitacija zaveslaja. Ucenik je u pretklonu u plitkoj vodi. Lagano
• U vodi
1. Imitacija zaveslaja, u pretklonu u plitkoj vodi
2. Izvoditi zaveslaj jednom, zatim drugom rukom, sinhronizovan
3. Glava poluzaronjena u vodi, pogled u vodu
4. U parovima, pridržavanjem za noge
5. Klizanja, sa ukljucivanjem zaveslaja (jedna pa druga ruka,
neizmenicno obe, kombinacije 2-2, 3-3...
Kriterijumi za polaganje ispita
• Samostalno proizvoljnom tehnikom preplivati 15
do 20 metara
• Zadovoljavanje ukupanog stručnog utiska
sigurnosti u vodi
• Izvesti samostalan start iz vode
• Zaroniti na dubinu veću od visine polaznika i sa
dna izvaditi predmet i tom prilikom pokazati
sigurnost
• Izvesti skok u vodu proizvoljnim načinom sa
mesta čija je visina veća od nivoa vode
• OCENA A
• Samostalni skok u vodu na noge, i održavanje
na površini vode nekoliko trenutaka i
samostalno, bez asistencije napusti bazen.
• Ponovni skok u vodu na noge i samostalno
plivanje više od 20 m
• Prilikom izvođenja svih radnji ispitanik
pokazuje sigurnost.
• OCENA B
• Samostalni skok u vodu na noge, i održavanje
na površini vode nekoliko trenutaka i
samostalno, bez asistencije napusti bazen.
• Ponovni skok u vodu na noge i samostalno
plivanje više od 10 m.
• OCENA C
• Samostalno uskakanje u vodu na noge, i
održavanje na površini vode nekoliko
trenutaka i samostalno, bez asistencije napusti
bazen.
• U drugom delu ispita ispitanik ponovo uskače
u vodu na noge i ispliva 10 m uz asistenciju
instruktora.
Pitanja?
• Redosled aktivnosti?