Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics Ultrazvukové měření hladiny

download report

Transcript Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics Ultrazvukové měření hladiny

Siemens-Milltronics
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Centrum měření
výšky hladiny
Siemens-Milltronics
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Novinka – radar SITRANS LR460
bezkontaktní radarové měření s rozsahem až 100 metrů !!!
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS LR 460
 4-vodičový 24 GHz radar s FMCW
technologií
 Ideální použití pro extrémně prašné sypké
látky např. cement, popílek, uhlí a uhelný
prach, sádra, mouka, obilí, kamenivo a
plasty
 Rozsah měření až 100 metrů !!!
 Vysoká pracovní frekvence, velmi malý
vyzařovací úhel, vysoká provozní
spolehlivost
 Standardně kloubová směrovací příruba EasyAimer
 Nová technologie Process Intelligence –
optimální zpracování signálu
2 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Inovovaná řada
elektromechanických snímačů hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS LPS 200
 Electromechanický rotační lopatkový
snímač sypkých látek
 Nové instalační délky
 Nová vysokoteplotní varianta max.350°C
SITRANS LVS 200
 Electromechanický vibrační spínač sypkých
látek
 Měření rozhranní voda kal
 Posuvná příruba – možná změna výšky
spínacího bodu
 Nové instalační délky
 Nový systém detekce údržby a hlášení
chybových stavů
3 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
SITRANS Probe – NOVINKA !!!
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LU/LR
 2-vodičový ultrazvukový a radarový
kompaktní snímač hladiny
 Rozsah do 12m (ultrazvuk),
do 20m (radar)
 Měření hladiny a objemu ,
měření průtoku v otevřeném žlabu
(ultrazvuk)
 Nová technologie
Sonic intelligence
Auto False-Echo Suppression
®,
 HART
Profibus PA,
Infračervené
®
rozhranní, SIMATIC PDM
 Přístroje do prostředí s nebezpečím
výbuchu
4 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Kapacitní měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Limitní snímače
Pointek CLS100
Pointek CLS200
SITRANS LC300
5 / 35
Produkty PI5
Pointek CLS300
Pointek CLS500
SITRANS LC500
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Kapacitní limitní snímače
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Pointek CLS 100
 Kapacitní snímač pro úzké
prostory
 Detekce rozhranní, sypkých
látek, kapalin, kalů a pěny
 2-vodičové provedení
 Seřizování citlivosti
 Procesní připojení z PPS a
nerezové oceli
 PPS a PVDF senzory
6 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Ultrazvukové měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Kompaktní limitní snímače
Pointek ULS200
Kompaktní kontinuální snímače
The Probe
7 / 35
Produkty PI5
SITRANS Probe LU
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Ultrazvukové měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Ultrazvukové měření hladiny – převodník / senzor
MultiRanger 100/200
HydroRanger 200
Sitrans LU 01, 02, 10
Senzory rady
ECHOMAX
OCM III + VS100
měření průtoku v
otevřeném žlabu s
možností rychlostního
senzoru
8 / 35
Produkty PI5
XPS10, XPS15,
XPS30, XPS40,
XCT8, XCT12, XLT30,
XLT60
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Ultrazvukové měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
HydroRanger 200
 Ultrazvukový převodník pro
monitoring a regulaci až šesti
čerpadel
 Měření kapalin
 Monitoring čerpadel, diferenční
měření, měření průtoku v
otevřeném žlabu
 Oblast použití - především v oblasti
vodního hospodářství
 Modbus RTU/ASCII
 SmartLinx® komunikační karty
9 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Ultrazvukové měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS LU 01, 02, 10
 Ultrazvukový převodník pro měření
hladiny s rozsahem až 60 m (200 ft)
 Měření hladiny, objemu, prostoru,
vzdálenosti nebo měření
průměrné/diferenční hladiny
 Možnost komunikace prostřednictvím
průmyslových komunikačních
protokolů s využitím SmartLinx
komunikačních karet
 Vícebodové měření :
• LU 01: jednobodové
• LU 02: dvoubodové
• LU 10: desetibodové
10 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Měření průtoku v otevřeném žlabu
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Siemens-Milltronics OCM III
 Vysoká přesnost měření průtoku v
otevřeném žlabu
 Měření vod a odpadních vod
 Záznamník dat
 Vstup pro rychlostní senzor VS 100
11 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Přehled hladinoměrů Siemens-Milltronics
Radarová měření hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LR
SITRANS LR200
SITRANS LR400
SITRANS LR300
SITRANS LR460 – novinka
12 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Nejpoužívanější hladinoměry Siemens-Milltronics
ve vodním hospodářství – limitní snímače
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Kapacitní snímače
Pointek CLS100
– kompaktní provedení
Ultrazvukový bezkontaktní snímače
Pointek ULS200
– dosah až 5 metrů
-2x relé
Pointek CLS200
– prodloužená varianta; relé
13 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Nejpoužívanější hladinoměry Siemens-Milltronics
ve vodním hospodářství – kontinuální snímače
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
The Probe
Sitrans Probe LU / LR
Sitrans LR460
OCM III + rychlostní
senzor VS100
HydroRanger 200 +
senzory Echomax
14 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
15 / 35
The Probe
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LU
16 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LU
The Probe
17 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LU
18 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
SITRANS Probe LR
SITRANS Probe LU
19 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Radar SITRANS Probe LR
20 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Převodník HydroRanger 200 panelová
dvoukanálová verze
+
2x Senzor Echomax XPS-10
21 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Převodník HydroRanger 200
-měření průtoku na odtoku z ČOV
-interní totalizér s externím pulzním
výstupem je ve standardní výbavě
převodníku
Senzor Echomax XRS-5
22 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Radar SITRANS LR300
23 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Aplikace hladinoměrů Siemens-Milltronics
v oblasti vodního hospodářství
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Převodník InterRanger DPS300
Senzor Echomax XCT-12
- měření rozhranní voda/kal
24 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Dynamické vážící systémy
snímače
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Pásové váhy
MLC, MUS, MSI, MMI
Průtokoměr sypkých látek Milltronics Serie E
Snímače rychlosti
RBSS, MD-256
Dávkovače sypkých látek
400, 600, 800, 1200/3600
25 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Dynamické vážící systémy
převodníky
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
Převodník pro pásové váhy
Milltronics BW100
Převodník pro pásové váhy
Siwarex FTC
Převodník pro pásové váhy a
průtokoměry sypkých látek
Milltronics BW500 / SF500
Akustický snímač průtoku
převodník SITRANS CU02
senzor SITRANS AS100
26 / 35
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007
Siemens Milltronics Process Instruments Inc.
Centrum měření výšky hladiny
Měření hladiny
Siemens-Milltronics
27 / 35
Kontakt:
Siemens, s. r. o
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: 233 032 489
fax: 233 032 497
e-mail: [email protected]
www.siemens.com
Servisní linka 24 hodin, 7dní v týdnu
Tel: 800 122 552
Tel: 326 713 888
Produkty PI5
Filip Tůma 01/2007