Powerpoint presentatie over het maken van een pico-cat.

download report

Transcript Powerpoint presentatie over het maken van een pico-cat.

M2 Pico-CAT

(KDO 17 juni 2010) E.A.van Hell 17 juni 2010

In de praktijk …

Context: EBM

Patient; prognose en voorkeur Evidence; beste bewijs uit wetenschappelijk onderzoek Expert; expertise, faciliteiten en voorkeur Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.

Beslissing: keuze met betrekking tot medisch handelen

CAT-methode

Vaardigheden aanleren voor het uitvoeren van EBM-gestuurde beslissingen.

Beantwoorden van klinische vragen ter ondersteuning van de directe patientenzorg Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.

In de praktijk …

Eenvoudig klinisch scenario + klinische vraag Literatuur + beoordeling  Bewijs met afweging + conclusie Presentatie van 15-20 minuten (15-20 slides) Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.

PICO voorbeeld

Prof. dr. Gert J ter Horst

Layout PICO

• 1 slide over de casus • Enkele slides over de aandoening, eindigend met vraagstelling voor PICO • 1 slide over de zoekstrategie • Analyse van minimaal 4 publicaties (geen reviews) in relatie tot de vraagstelling - Diagram gebruiken of overeenkomsten en verschillen in de publicaties bespreken - Niet van elke publicatie methode, resultaten, discussie apart behandelen - Statistiek is geen essentieel onderdeel v.d. bespreking – onderzoeksdesign wel (inclusie/exclusie)

Voorbeeld diagram

Studie Pietersen et al. NEJM (2009) Johnson, NTvG (2006) Ter Horst et al. Lancet (2011) Aantallen en geslacht m/v 36/45 16/0 Chi-Xu et al. Headache(2010) 4/18 312/425 Methode(s) RCT Inspanning Open In rust treatment Placebo/paracetamol (500 mg) Ibuprofen (200mg) Open Inspanning Ibuprofen (400 mg) RCT Inspanning vs rust Placebo/Paracetamol (500 mg/Ibuprofen (400 mg) Inclusie exclusie maten uitkomsten >> 18 jr 45-70 jr 18-65 jr 18-65 jr Dagelijks hoofdpijn Heeft werk Treinmachinist Zwanger Platteland BP  HR 65 – 89 BP  HR 65 ± 3 BP 10  HR 80 − ± BP −⁄− HR 65 ± 10 Geen effect Positief – voorkeurs behandeling Effectief bij vrouwen Ibuprofen zowel bij mannen als vrouwen de beste behandeling

Vervolg

• Samenvatten van de uitkomsten in relatie tot de casus/vraagstelling • 1 slide met implicaties voor behandeling en/of onderzoek gerelateerd aan de casus • 1 slide voor bibliografie • Totaal niet meer dan 20 slides!!

Beoordelingsformulier

Procedure

Formulier in vernieuwd boekje Prof ontw M2 Affiliatie controleert (d.m.v. tentamenformulier) Student stuurt presentatie naar GJ ter Horst

[email protected]

[email protected]