God Webkommunikasjon

download report

Transcript God Webkommunikasjon

Ny Hovedhjemmeside
møte - agenda 3. mars
• Referat fra forrige gang
• Webkommunikasjon – en pp presentasjon
• Videre arbeide med forslag til ny
hovedhjemmeside
• Eventuelt
God Webkommunikasjon
Et konsentrat fra
Nina Furus bok: Webkommunikasjon
(2005)
(http://www.nettredaktor.no)
Målsetting
• Webben er ikke målet, men middelet
• God webkommunikasjon er webkommunikasjon
som oppfyller målet
• Web er et medium der brukeren kommer til deg
og ikke omvendt. Push – pull kommunikasjon
• Brukeren vil ha Pull kommunikasjon, dvs velge
selv når og hvor han vil shoppe info.
• Suksess på nett vil si at brukeren selv kommer
for å shoppe på vårt nettsted
Forts
• God webkommunikasjon er god
brukeropplevelse
• Det må ikke være sprik mellom UBiTs
målsetting og brukerenes ønsker
• Enklest om vi tilpasser oss brukerens
ønsker og ikke omvendt
• Viktig: God funksjonalitet og god tilgang
Konsept
• Beskriver hva nettstedet skal være (nettbutikk,
møteplass, bibliotek…)
• God webkommunikasjon er webkommunikasjon
som fungerer både for bruker og UBiT
• Hva er UBiTs målsetting for nettstedet?
• Hvordan kan da nettstedet best mulig utformes
for å nå målsettingen?
• UBiTs målsetting
konsept
Brukerens
ønsker
• Konsept = Opplevelse
Nettsted
Målsetting
Konsept
Brukerbehov
UBiT
Øke bruken
av eressurser
gjennom ny
hoved
hjemmeside
?
Åpne et
Finne lett fram
Informasj til artikler innen
onsnettst et tema
ed?
Viktig!
• Fungerer nettstedet for å nå UBiTs mål?
• Fungerer nettstedet for å nå brukerens behov?
• Drømmen: Fungerer det så godt mht å
tilfredsstille brukerens behov at han selv vil
velge å oppsøke oss, og at han slev vil velge å
oppsøke oss framfor konkurrenten?
• Jo større overlapping det er mellom UBiTs
ønsker og brukerens behov, dess større er
potensialet for å lykkes
Formidling av konseptet
• Inkludere konseptet verbalt som en del av
logo / og eller andre avsenderelementer
• Inkludere en beskrivende setning som en
del av ”kolofonen” (avsenderinformasjon
som bør finnes på hver side)
• Meget viktig for søkemotor-rangeringen
Peter Morville – Semantic studios
•
•
•
•
•
•
•
Brukervennlig
Brukbar
Attraktiv
Verdifullt
Mulig å finne fram
Tilgjengelig
Troverdig
Markører
•
Avstøtning skjer når brukeren ikke finner hva han ønsker
•
Brukeren gjør seg opp en mening om nettstedet på 4 ulike områder:
•
•
•
•
•
•
Seriøsitetsmarkører
Inneholder en kjent og pålitelig logo, navigasjon virker ryddig og enkel
Målgruppemarkører
Visuelle elementer som indikerer hvilken målgruppe siden er ment for
Ikke prøv å være alt for alle, men heller noe for noen
Funksjonalitetsmarkører
– Er visuelle markører som indikerer at en gitt funksjonalitet er tilgjengelig i
nettstedet
•
Verdimarkører
– Visuelle elementer som indikerer at sidens avsender har en bestemt
oppfatning/ståsted i en sak (For eksempel for/mot hvalfangst)
•
Innholdsmarkører
Finne fram på nettstedet
• ”prime site”/”det gylne triangel” – venstre
marg – i topp – i midtfeltet
• Den sikreste tilnærming for å sørge for at
brukeren finner fram på nettstedet, er å
plassere hovednavigasjonen i venstre
marg, og/eller i topp (men ikke for høyt),
bygge menyene tekstbasert (som lenker)
og å lage lenketekster basert på triggerord
Triggerord – lukten av informasjon
• Den viktigste luktbæreren er lenker (klikkbare ord)
• Er brukeren ute etter Åpningstider er Åpningstider
triggerordet
• Er man ute etter bøker er bøker triggerordet
• Det er brukerens definisjon som gjelder
• Bruk IKKE store bokstaver da det forandrer formen på
ordet
• Brukeren søker etter om triggerordene finnes i venstre
marg, i toppen og eventuelt i midtfeltet
• Dette kalles informasjonsmasker
Informasjonsmaske
• Informasjonsmasken styrer hvor brukeren
leter
• triggerordene er det brukeren leter etter
God utnyttelse av triggerord
•
•
•
•
•
•
Klarer vi å utnytte triggerord systematisk:
i navigasjon
i overskrifter
i lenker
i uthevninger …….
hjelper brukeren til å finne fram på vårt
nettsted
Hva er gode triggerord?
•
•
•
•
Er enkle (enkel dagligdags betegnelse)
Er beskrivende
Er konkrete
Plasser trigger-ord så langt nede på
konkretiseringsskalaen som mulig (eks
ikke livsformer, dyr, pattedyr, husdyr,
buskap……..men Dagros)
• Er substantiver og ikke verb
Triggerord
• En utfordring er å bygge hierarkier av
trigger-ord i navigasjonen, for å få plass til
alle trigger-ord som beskriver innholdet
vårt
• Blir en utfordring å finne gode og
dekkende gruppebetegnelser som
fremdeles lukter av informasjon som ligger
i punktene under
Triggerord
• Er ikke problemer, men løsninger (virus / antivirus)
• Beskriver brukerens behov slik brukeren selv
definerer det
• Bruker er på web for å finne informasjon og ikke
oppgi informasjon (dvs at han må velge for
eksempel kategori (eks. student eller forsker)
før han kan begynne å søke/lete
• NB! Ikke introduser nye trigger-ord
Statistikk
• SERVERSTATISTIKK
og
• WEBSTATISTIKK
og
• SØKEMOTORSTATISTIKK
ER VIKTIG
Serverstatistikk
• Kan si oss noe om hvor brukeren kommer
fra
• Hvor lang tid brukeren er inne på
nettstedet
Webstatistikk
• Webstat kan enkelt legges inn selv. En liten
kodesnutt som legges inn i html-koden for hver
side.
• StatCounter og Google Analytics er brukbare
program
• Interessant stat er:
– hvor lang tid den enkelte bruker er inne på nettstedet
– hvilke sider som er mest besøkt
– hvilke lenker/triggerord er brukt
Søkemotorstatistikk
• Et viktig redskap for å avdekke relevante
trigger-ord og hvor mye et gitt ord er søkt
på i en gitt periode
Undersøkelser
• BRUKERUNDERSØKELSE
• BRUKERTESTING